KURS REVIT: Okončan prvi ciklus
 • 2017-04-24
 • Autorica: Iskra Leko

  Realizacija Plana aktivnosti

  Prva stavka u Planu aktivnosti za period 2016-2018 Asocijacije arhitekata u BiH se ogleda u organizaciji radionica/kurseva za dodatnu edukaciju arhitekata, studentata arhitekture i ineženjera drugih projektnih disciplina. U tom smislu je organiziran i uspješno realiziran prvi ciklus kurseva iz softvera Autodesk Revit za početnike u periodu od 07.03. do 18.04. 2017 godine. Na kurs se prijavilo osamnaest polaznika koji su organizirani u dvije grupe. Kurs je okončan prema predviđenom planu i rasporedu uz oraganizirano veče dodjele Uvjerenja 20.04.2017 godine u prostorijama Networks centra u Sarajevu, koji je bio partner projekta i kome pripadaju posebne zasluge za uspješnu realizaciju. Produženje uspješne suradnje s Networksom je planirano je i kroz realizaciju drugog ciklusa kurseva Revita za početnike za koji je nedavno otvorena prijava, kao i za nove projekte edukacije na čijem planu realizacije se intenzivno radi.

  ©Iskra Leko

  ©Iskra Leko

  Plan i program kursa

  Predviđeni plan i program kursa koji je ustanovljen prema zvaničnim Autodesk Training programima Revita za početnike uz određena proširenja izradili su certificirane, Autodek Revit Certified Professional, instruktorice Hasnija Kazić, Ilhana Poplata i Iskra Leko. Isti plan i program će biti realiziran i na kursevima koji će uskoro otpočeti u okviru drugog ciklusa u Sarajevu i prvih ciklusa kurseva u Zenici i Tuzli, a uskoro se nadamo i u Mostaru. Detaljnije o planu i programu kursa pročitajte ovdje.

  Polaznici

  Među osamnaest polaznika kurseva, našli su se pored arhitekata većeg i manjeg radnog iskustva, studenti arhitekture i građevinski inženjeri. Pohvalna je činjenica da je preduzeće T&E d.o.o. obezbijedilo obuku za čak pet svojih uposlenika. Pored preduzeća T&E, tu su još i preduzeća INT BH d.o.o. i ENCO d.o.o. iz Sarajeva kojima želimo puno uspjeha u procesu usvajanja nove BIM tehnologije u proces izrade projektne dokumentacije, kao i u drugim fazama BIM procesa u budućnosti.

  Rezultati obuke

  Polaznici su u posljednjim terminima kursa imali priliku uraditi svojevrsni test stečenih znanja. Rezultati su bili impresivni. Polaznici su za kratko vrijeme izradili model manjeg stambenog objekta, što ispunjava očekivane ishode učenja predviđene planom i programom obuke.

  Trajni servis

  Ono što je karaktersitika obuke koju organizira AABiH, a koja nije svojvstvena niti jednoj drugoj edukacijskoj organizaciji, je činjenica da se obuka ne okončava sa dodjelom Uvjerenja. Naime, kako je već ranije objašnjeno, svi polaznici su okupljeni u zatvorenoj facebook grupi kojom će trajno administrirati instruktori i biti na usluzi svim polaznicima kroz njihov praktičan rad.

  ©Iskra Leko

  ©Iskra Leko

  Uvjerenja

  Obzirom da je Autodesk Revit komercijalni softver i da originalna certifikacija može biti obezbijeđena samo od autoriziranih zastupnika Autodeska, AABiH je izdao Uvjerenja o odslušanom kursu uz priložen plan i program kursa kojeg su, kako je već navedeno izradili certificirani instruktori. Zbog činjenice da je jedna od najbitnijih stavki u Planu aktivnosti AABiH uspješno realizirana, tako je organizirano veče dodjele Uvjerenja u sali Networks centra u Sarajevu, gdje je predsjednik UO AABiH, Vedad Islambegović uz prethodno obraćanje, polaznicima uručio Uvjerenja.

  Tokom obuke je ostvarena srdačna komunikacija među polaznicima i instruktorima, te se nadamo suradnji i u budućnosti. U ime Asocijacije arhitekta u BiH, instruktora i Networksa kao partnera projekta, svim polaznicima želimo puno sreće i uspjeha u budućem radu.

  | Fotografije |

  Datum objavljivanja: 24.04.2017.

  Podijeli

  Iz arhive