KURS REVIT-a: Okončan prvi ciklus u Zenici
 • 2017-06-20
 • Autor: AABH

  Realizacija Plana aktivnosti

  Prva stavka u Planu aktivnosti za period 2016-2018 Asocijacije arhitekata u BiH se ogleda u organizaciji radionica/kurseva za dodatnu edukaciju arhitekata, studentata arhitekture i ineženjera drugih projektnih disciplina. U tom cilju je organiziran i uspješno realiziran prvi ciklus kurseva iz softvera Autodesk Revit za početnike u Zenici u periodu od 06.05. do 10.06.2017 godine. Na kurs se prijavilo osam polaznika.

  Kurs je okončan prema predviđenom  planu i rasporedu uz oraganiziranu dodjelu Uvjerenja 10.06.2017 godine u prostorijama Udruženja poslodavaca Zenica, koji je bio partner projekta i kome pripadaju posebne zasluge za uspješnu realizaciju. Produženje uspješne suradnje s Udruženjem poslodavaca Zenica je planiran i kroz realizaciju drugog ciklusa kurseva Revita za početnike, kao i za nove projekte edukacije na čijem planu realizacije se intenzivno radi.

  Plan i program kursa

  Predviđeni plan i program kursa koji je ustanovljen prema zvaničnim Autodesk Training programima Revita za početnike uz određena proširenja izradili su certificirane, Autodek Revit Certified Professional, instruktorice Hasnija Kazić, Ilhana Poplata i Iskra Leko.

  © AABH

  © AABH

  Polaznici

  Među osam polaznika kurseva, našli su se pored arhitekata većeg i manjeg radnog iskustva, i građevinski inženjeri te građevinski tehničari. Pohvalna je činjenica da je preduzeće AKSA d.o.o. obezbijedilo obuku za čak četiri svojih uposlenika kojima želimo puno uspjeha u procesu usvajanja nove BIM tehnologije u proces izrade projektne dokumentacije, kao i u drugim fazama BIM procesa u budućnosti.

  © AABH

  © AABH

  Rezultati obuke

  Polaznici su u posljednjim terminima kursa imali priliku uraditi svojevrsni test stečenih znanja. Rezultati su bili impresivni. Polaznici su za kratko vrijeme izradili model manjeg stambenog objekta, što ispunjava očekivane ishode učenja predviđene planom i programom obuke.

  Trajni servis

  Ono što je karaktersitika obuke koju organizira AABiH, a koja nije svojvstvena niti jednoj drugoj edukacijskoj organizaciji, je činjenica da se obuka ne okončava sa dodjelom Uvjerenja. Naime, kako je već ranije objašnjeno, svi polaznici su okupljeni u zatvorenoj facebook grupi kojom će trajno administrirati instruktori i biti na usluzi svim polaznicima kroz njihov praktičan rad.

  Uvjerenja

  Obzirom da je Autodesk Revit komercijalni softver i da originalna certifikacija može biti obezbijeđena samo od autoriziranih zastupnika Autodeska, AABiH je izdao Uvjerenja o odslušanom kursu uz priložen plan i program kursa kojeg su, kako je već navedeno izradili certificirani instruktori.

  Tokom obuke je ostvarena srdačna komunikacija među polaznicima i instruktorima, te se nadamo suradnji i u budućnosti. U ime Asocijacije arhitekta u BiH, instruktora i Udruženja poslodavaca Zenica kao partnera projekta, svim polaznicima želimo puno sreće i uspjeha u budućem radu.

  © AABH

  © AABH

  Galerija

  Datum objavljivanja: 20.06.2017. 

  Podijeli

  Iz arhive