KURS: PROSTORNA ANALIZA I GIS TEHNIKE
 • 2019-10-21
 • U prostorijama AABH Creative HUB-a organizira se kurs iz softvera GIS (Geographic Information Systems), najpoznatijeg alata za skupljanje, mapiranje, te grafičku analizu i obradu prostornih podataka. Kurs je osmišljen na način da osposobi polaznike za rad sa GIS tehnikama u cilju samostalnog rada na projektima, te razumjevanja logike programa kako bi polaznici dalje unaprijediili svoja znanja i mogli praviti promišljene prostorne analize koristeći baze podataka.

  Trajanje kursa: 6 sedmica/ 2 puta sedmično po 2 časa od 45 minuta

  Kurs će se odvijati svaki ponedjeljak i srijedu u 18:00 u prostorijama Asocijacije arhitekata u BiH, Alipašina 2/1. Kurs počinje 04.11.2019. a krajnji rok za prijavu je 01.11.2019. Prijavu vršite popunjavanjem prijavnog obrazca na linku.

  Cilj kursa:
  Kurs pruža osnovne informacije vezane za GIS- šta je GIS i šta se sa njim može uraditi. Polaznici će se upoznati sa osnovnim funkcijama GIS-a, interface-om, kreiranjem mapa, modelima prostornih podataka i baza u kojima se oni skladište. Kurs je namjenjen svima koji nemaju prethodna iskustva sa korištenjem GIS alata, a potrebni su im u svakodnevnim poslovnim aktivnostima, prema tome ciljna skupina za ovaj kurs su arhitekte, građevinski inžinjeri i urbanisti/prostorni planeri.

  Preduvjet za pohađanje kursa: Posjedovanje ličnog prenosnog računara.

  Očekivani ishod kursa:

  – Sposobnost polaznika da vlada GIS alatima
  – Osnove mapiranja i GIS vizualizacije
  – Kreiranje i popunjavanje geobaza podataka
  – Georeferenciranje različitih kartograskih podloga
  – Osnove izrade mapa i layout-a
  – Izrada prostornih analiza sa prikupljenim geopodacima

  Tematske jedinice:

  – Osnovne informacije o Geografskom informacionom sistemu, upoznavanje sa interface-om
  – Kako započeti GIS projekat i razvrstati podatke
  – Kreiranje i popunjavanje baze podataka i osnove kompatibilnosti GIS-a sa različitim vrstama podataka npr.: CAD dataset, Google Earth (kml, kmz), Excel (XLS) itd.
  – Kreiranje različitih tematskih mapa
  – Ubacivanje layera, simbologija i vizualizacija
  – Osnovno razumjevanje vektora i rastera
  – Manipulisanje atributivnim tabelama
  – Exportovanje mapa u različite formate slike, printanje mapa

  Napomena:
  Uvjet za sticanje uvjerenja pored izmirenih obaveza je i prisustvo na 2/3 trajanja nastave, te prikazati primjenu usvojenog znanja na specifičnim zadacima.
  Instruktori zadržavaju pravo na djelimične izmjene plana i programa kursa.

  Cijene kursa prema cjenovnim paketima:
  Cijene paketa rađene su za 6 polaznika, a 10 polaznika predstavlja maksimalan broj polaznika u grupi.
  Paket 1.: Članovi AABH i studenti – 360 KM
  Paket 2.: Polaznici koji nisu članovi AABH- 400 KM
  Paket 3.: Osnovni paket- pravna lica – 420 KM

  Instruktorice:
  Selma Vidimlić, Arnela Čolak

  Podijeli

  Iz arhive