KURS: Autodesk Revit za početnike
 • 2017-02-09
 • Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini u suradnji sa Networks-om organizira Kurs: Autodesk Revit za početnike.

  Početak kursa je 7. marta tekuće godine u prostorijama Networks-a u Sarajevu.

  Vaše prijave možete slati na e-mail: submit@aabh.ba.

  Naslov e-maila: Prijava_Kurs Autodesk Revit za početnike
  Ime i prezime:
  Cjenovni paket:
  Kontakt telefon:
  E mail:

  _____________________________________________________________________________________________________

  Osnovne informacije:

  Kurs za početnike iz softvera Autodesk Revit podrazumjeva ciklus od 24 časa (45 minuta).
  Časovi su organizirani u dva sedmična termina (radni dani) kao dvočasi.
  Ukupno trajanje kursa (bez odgoda u slučaju praznika): 6 sedmica

  Cilj kursa:

  Sticanje osnovnih zananja u korištenju BIM alata, Autodesk Revit, za arhitekte i građevinske inženjere. Kurs je namijenjen početnicima, a program nastave je ustanovljen, kako prema postojećim certificiranim kursevima, tako i prema empirijski utvrđenim potrebama kandidata za izradu projektne dokumentacije.

  Ciljna skupina:

  Studenti arhitekture, arhitekti, građevinski inženjeri i tehničari.

  Preduvjeti za pohađanje kursa:

  Posjedovanje prenosnog računara.

  Očekivani ishod učenja:

  – Sposobnost polaznika da izradi kompletan BIM model u Autodesk Revit softveru.
  – Osnove izrade topografije
  – Osnove izrade i grafičke obrade projektne dokumentacije
  – Osnove izrade specifikacija i tabelarnih prikaza količina

  Tematske jedinice:

  • Osnovne informacije o BIM tehnologiji; Upoznavanje sa sučeljem; Početne postavke projekta
  • Insertovanje CAD podloge; Postavka rastera i nivoa, Kreiranje vertikalnih i horizontalnih projekcija
  • Zidovi – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Međuspratna konstrukcija – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Strukturalni elementi objekta, stubovi, grede, temelji – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Curtain walls, prozori, vrata, ograde – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Krovovi i Beam system – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Vertikalne komunikacije, (stepeništa, rampe i ploče u nagibu) – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Osnove korištenja Family objekata i kreiranje Model-in-Place komponenti
  • Osnove izrade opisnih elementata – Annotation (tagovi, kote), legende i Schedules/Quantities
  • Osnove izrade topografije – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Priprema za štampu, eksportovanje i rendering

  Nastavna metoda:

  Modeliranje objekta Ville Savoye od Le Corbusiera i izrada dijelova projektne dokumentacije.

  Napomena:

  Po završetku kursa polaznik dobija uvjerenje o odslušanom kursu, potpisanom od strane AABiH i instruktora. Uvjet za sticanje uvjerenja, pored izmirenih obaveza je prisustvo na 2/3 trajanja nastave.

  CIJENE KURSA prema cjenovnim paketima

  1. SUPER PAKET: 460KM

  SUPER PAKET za prijavu na kurs je namijenjen za polaznike koji imaju sljedeći status:

  • Studenti
  • Pravna lica koja vrše uplatu za obuku 2 ili više uposlenika, a koji su istovremeno i članovi AABiH
  1. SREDNJI PAKET: 500KM

  SREDNJI PAKET za prijavu na kurs je namijenjen za polaznike koji imaju sljedeći status:

  • Samofinansirajući članovi AABiH
  • Pravna lica koja vrše uplatu za obuku 2 ili više uposlenika, a koji nisu članovi AABiH
  1. OSNOVNI PAKET: 550KM

  OSNOVNI PAKET za prijavu na kurs obuke iz softvera Autodesk Revit je namijenjen za sve zainteresirane polaznike koji ne ostvaruju pravo na umanjenje cijene paketa po osnovu statusa članstva u AABiH, studentskom ili statusu pravnog lica koji vrši uplatu za obuku više od jednog uposlenika.

  Za odabir nekog od paketa sa umanjenom cijenom u odnosu na OSNOVNI PAKET, potrebno je priložiti odgovarajuće dokaze.

  Najavljujemo i otvaranje naprednog kursa iz softvera Autodesk Revit koji ima za cilj sticanje naprednih zananja u korištenju BIM alata, Autodesk Revit, za arhitekte i građevinske inženjere. Kurs je namijenjen Revit korisnicima u svrhu unaprijeđenja i proširenja znanja i vještina. Detaljan plan i program sa tematskim jedinicama koje će biti obrađene u sklopu ovog kursa biće naknadno objavljen.

  Ovisno o interesu kolega iz drugih gradova, uz pomoć lokalnih radnih grupa i aktivnih članova, nastojat ćemo organizirati kurseve i u drugim gradovima.

  Radujemo se vašim prijavama!

   

  Datum objavljivanja: 09.02.2017.

  Podijeli

  Iz arhive