KURS: Autodesk Revit za početnike u Tuzli
 • 2017-06-05
 • Autor: AABH

  Asocijacija arhitekata BiH  – Radna grupa Tuzla u skladu sa Planom aktivnosti za period 2016-2018 organizirala je kurs obuke iz softvera Autodesk Revit za arhitekte, studente arhitekture i građevinske inženjere uz pomoć  Javne ustanove „Mješovita srednja građevinsko geodetska škola Tuzla„ u čijim prostorijama će 17. 06. 2017 godine otpočeti prvi ciklus obuke.

  AABH je u ovu svrhu rezervirala prostorije u jutarnjim satima, subotom, kao dva dvočasa sa pauzom od 30 min. Pozivamo sve zainteresirane da svoje prijave pošalju na vrijeme kako bismo bili u mogućnosti organizirati dodatne kapacitete ako bude bilo potrebe.

  Krajnji rok za prijavu na prvi ciklus  kursa je 12. juni, a rok za uplatu do 17. juna 2017. godine.

  Vaše prijave možete slati na e-mail: submit@aabh.ba.

  Naslov e-maila: Prijava_Kurs Autodesk Revit za početnike_Tuzla
  Ime i prezime:
  Cjenovni paket:
  Kontakt telefon:
  E mail:

  _____________________________________________________________________________________________________

  U odgovoru na prijavu će svaki prijavljeni polaznik dobiti podatke o načinu plaćanja i dodatne informacije u vezi pripreme za kurs, kao što su download linkovi edukacijske verzije softvera, tehničke informacije i upute za uspješnu instalaciju, te link za pristup zatvorenoj grupi na facebooku namijenjenu svim polaznicma.

  Facebook grupa kojom će administrirati instruktori, predstavljaće platformu za komunikaciju sa polaznicima, kao i trajni servis i pomoć svim polaznicima u praktičnom radu i nakon okončanja kursa kako bi što efikasnije upotpunili svoja znanja i vještine. Početnički kurs je osmišljen na način da osposobi polaznike za rad u Revitu na način da budu u stanju uspješno izraditi projektnu dokumentaciju i razumjeti logiku programa kako bi bili u stanju sami unaprijediti svoja znanja.

  U odnosu na Autodesk Revit program za obuku certificiranog Autodesk Revit Usera, plan i program kursa kojeg organizira AABiH obezbjeđuje i više tematskih jedinica, što znači da nakon kraćeg vremena praktične primjene stečenih vještina i znanja, polaznici bi trebali biti u stanju položiti ispit za certificiranog Autodesk Revit Usera. Na ovom linku se možete upoznati sa mogućnostima certifikacije kod autoriziranog Autodesk certifikacijskog centra u BiH.

   

  Osnovne informacije:

  Kurs za početnike iz softvera Autodesk Revit podrazumjeva ciklus od 24 časa (45 minuta).
  Časovi su organizirani u jednom sedmičnom terminu (subota ili nedjelja) kao dva dvočasa sa pauzom od 30 min.
  Ukupno trajanje kursa (bez odgoda u slučaju praznika): 6 sedmica

  Cilj kursa:

  Sticanje osnovnih znanja u korištenju BIM alata, Autodesk Revit, za arhitekte i građevinske inženjere. Kurs je namijenjen početnicima, a program nastave je ustanovljen, kako prema postojećim certificiranim kursevima, tako i prema empirijski utvrđenim potrebama kandidata za izradu projektne dokumentacije.

  Ciljna skupina:

  Studenti arhitekture, arhitekti, građevinski inženjeri i tehničari.

  Preduvjeti za pohađanje kursa:

  Posjedovanje prenosnog računara.

  Očekivani ishod učenja:

  – Sposobnost polaznika da izradi kompletan BIM model u Autodesk Revit softveru.
  – Osnove izrade topografije
  – Osnove izrade i grafičke obrade projektne dokumentacije
  – Osnove izrade specifikacija i tabelarnih prikaza količina

  Tematske jedinice:

  • Osnovne informacije o BIM tehnologiji; Upoznavanje sa interfejsom; Početne postavke projekta
  • Insertovanje CAD podloge; Postavka rastera i nivoa, Kreiranje vertikalnih i horizontalnih projekcija
  • Zidovi – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Međuspratna konstrukcija – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Strukturalni elementi objekta, stubovi, grede, temelji – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Curtain walls, prozori, vrata, ograde – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Krovovi i Beam system – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Vertikalne komunikacije, (stepeništa, rampe i ploče u nagibu) – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Osnove korištenja Family objekata i kreiranje Model-in-Place komponenti
  • Osnove izrade opisnih elementata – Annotation (tagovi, kote), legende i Schedules/Quantities
  • Osnove izrade topografije – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Priprema za štampu, eksportovanje i rendering

  Nastavna metoda:

  Modeliranje objekta Ville Savoye od Le Corbusiera i izrada dijelova projektne dokumentacije.

  Napomena:

  Po završetku kursa polaznik dobija uvjerenje o odslušanom kursu, potpisanom od strane AABiH i instruktora. Uvjet za sticanje uvjerenja, pored izmirenih obaveza je prisustvo na 2/3 trajanja nastave.

  CIJENE KURSA prema cjenovnim paketima

  Cijene paketa su rađene na bazi 12 polaznika, što ujedno predstavlja i minimalan broj polaznika kako bi kurs mogao početi. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih, AABH zadržava pravo na pomjeranje termina kursa u drugi nastavni ciklus.

  Tri su cijenovna paketa:

  1. SUPER PAKET: 430 KM

  SUPER PAKET za prijavu na kurs je namijenjen za polaznike koji imaju sljedeći status:

  • Studenti
  • Pravna lica koja vrše uplatu za obuku 2 ili više uposlenika, a koji su istovremeno i članovi AABH
  1. SREDNJI PAKET: 465 KM

  SREDNJI PAKET za prijavu na kurs je namijenjen za polaznike koji imaju sljedeći status:

  • Samofinansirajući članovi AABH
  • Pravna lica koja vrše uplatu za obuku 2 ili više uposlenika, a koji nisu članovi AABH
  1. OSNOVNI PAKET: 510 KM

  OSNOVNI PAKET za prijavu na kurs obuke iz softvera Autodesk Revit je namijenjen za sve zainteresirane polaznike koji ne ostvaruju pravo na umanjenje cijene paketa po osnovu statusa članstva u AABH, studentskom ili statusu pravnog lica koji vrši uplatu za obuku više od jednog uposlenika.

  Za odabir nekog od paketa sa umanjenom cijenom u odnosu na OSNOVNI PAKET, potrebno je priložiti odgovarajuće dokaze.

  Radujemo se vašim prijavama!

  Datum objavljivanja: 05.06.2017.

  Podijeli

  Iz arhive