KURS: Archicad za početnike
 • 2018-02-28
 • Autor: AABH

  Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini organizira u svojim novim prostorijama Kurs: ArchiCAD za početnike.

  Početak kursa je 26. marta tekuće godine u prostorijama AABH na adresi Alipašina 2.

  Vašu prijavu izvršite preko linka.

  Osnovne informacije:

  Kurs za početnike iz softvera ArchiCAD podrazumjeva ciklus od 24 časa (45 minuta).
  Časovi su organizirani u dva sedmična termina (radni dani) kao dvočasi.
  Ukupno trajanje kursa (bez odgoda u slučaju praznika): 6 sedmica

  Cilj kursa:

  Sticanje osnovnih znanja u korištenju BIM alata, ArchiCAD kurs je namijenjen početnicima, a program nastave je ustanovljen, kako prema postojećim certificiranim kursevima, tako i prema empirijski utvrđenim potrebama kandidata za izradu projektne dokumentacije. 

  Ciljna skupina:

  Studenti arhitekture, arhitekti, građevinski, mašinski inžinjeri i tehničari.

  Preduvjeti za pohađanje kursa:

  Posjedovanje prenosnog računara i instalisan ArchiCAD program, verzija 20 ili 21.

  Očekivani ishod učenja:

  – Sposobnost polaznika da izradi kompletan BIM model u ArchiCAD softveru.
  – Osnove izrade topografije
  – Osnove izrade i grafičke obrade projektne dokumentacije
  – Osnovna znanja iz rendera i izrada fotorealističnih prikaza

  Tematske jedinice:

  • Osnovna načela i elementi ArchiCAD okruženja
  • Relativne i geometrijske metode crtanja
  • Baze materijala i slojeva
  • Alat: Zid i podešavanja
  • Razvijanje forme zgrade
  • Alat: stub i greda, podešavanja
  • Modifikovanje i editovanje elemenata crteža.
  • Alat: ploča i podešavanja
  • Veze simbola i podataka
  • Podešavanja prozora  i vrata
  • Alat: Krov i podešavanja
  • Komunikacije unutar objekta
  • Razrada projekta
  • Opremanje objekta
  • Presjek i podešavanja
  • Izgled i podešavanja
  • Dodavanje detalja
  • Definisanje ispisa i namjene prostorija
  • Kotiranje objekta
  • Postavljanje zgrade u okruženje
  • Veza ArchiCAD i AutoCAD crteža
  • Arhitektonska vizualizacija
  • Prelom lista za prezentaciju
  • ARTLANTIS – osnovni prikaz grafičkog okruženja, kamera, sunce, materijali, sjenčenje, render, rezolucije

  Više informacija o tematskim jedinicama i sadržaju obuke možete naći na linku. 

  Nastavna metoda:

  Usmeno izlaganje, ilustrativno – demonstrativna metoda (ilustracija, dokumentacija crtežom) i interaktivne metode (razgovor, diskusija, dogovaranje, usaglašavanje)

  Tehnike: grafičko predstavljanje, crtanje, planiranje, razgovor.

  Oblici rada: frontalni, individualni, grupni

  Napomena:

  Po završetku kursa polaznik dobija certifikat o završenom kursu. Uvjet za sticanje certifikata, pored izmirenih obaveza je prisustvo na 2/3 trajanja nastave.

  CIJENE KURSA prema cjenovnim paketima

  1. SUPER PAKET: 350 KM

  SUPER PAKET za prijavu na kurs je namijenjen za polaznike koji imaju sljedeći status:

  • Aktivni članovi za proteklu godinu
  • Studenti
  • Pravna lica koja vrše uplatu za obuku 2 ili više uposlenika, a koji su istovremeno i članovi AABiH
  1. SREDNJI PAKET: 400 KM

  SREDNJI PAKET za prijavu na kurs je namijenjen za polaznike koji imaju sljedeći status:

  • Samofinansirajući članovi AABiH
  • Pravna lica koja vrše uplatu za obuku 2 ili više uposlenika, a koji nisu članovi AABiH
  1. OSNOVNI PAKET: 450 KM

  OSNOVNI PAKET za prijavu na kurs obuke iz softvera Archicad je namijenjen za sve zainteresirane polaznike koji ne ostvaruju pravo na umanjenje cijene paketa po osnovu statusa članstva u AABiH, studentskom ili statusu pravnog lica koji vrši uplatu za obuku više od jednog uposlenika.

  Za odabir nekog od paketa sa umanjenom cijenom u odnosu na OSNOVNI PAKET, potrebno je priložiti odgovarajuće dokaze.

  Ovisno o interesu kolega iz drugih gradova, uz pomoć lokalnih radnih grupa i aktivnih članova, nastojat ćemo organizirati kurseve i u drugim gradovima.


  Datum objavljivanja: 28.02.2018.
   

  *Zabranjeno je kopiranje objava sa web stranice AABH na druge portale i medije bez odobrenja od strane Asocijacije arhitekata u BiH.
  Podijeli

  Iz arhive