KONKURS: Eko naselje u Petrovaradinu
 • 2022-06-22
 • Pozivamo Vas na učešće u idejno urbanističko-arhitektonsko konkursu naselja u specifičnom ambijentu novosadskog predgrađa. Konkurs je međunarodni, otvoreni, anketni, jednostepeni i anonimni za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje ekološkog naselja u Petrovaradinu.  Cilj konkursa je da se izaberu najkvalitetnija rješenja u pogledu oblikovanja, uklapanja u okruženje i prostorne organizacije naselja, uz zadovoljenje visokih standarda energetske efikasnosti.

  Predmetna lokacija od oko 1,2 hektara nalazi se u Petrovaradinu (IV gradska zona), u dijelu novosadskog naselja Karagača, na desetak minuta od gradskog centra. Riječ je o općoj stambenoj zoni u naseljima srednjih gustina sa dva ili više tipova stambene izgradnje. Lokacija se nalazi u dijelu Novog Sada koji prolazi kroz korjenitu transformaciju pojavnosti, sadržaja i identiteta – od periferne zone do vrijedne gradske lokacije poželjne za porodični život.

  Povod za raspisivanje konkursa leži u spontanom procesu džentrifikacije Petrovaradina, nedostatku kvalitetnih arhitektonskih rješenja i naglog rasta cijene građevinskih materijala, izvođenja i održavanja. U promijenjenim okolnostima od učesnika se očekuje da predlože nova, održivija rješenja i to od nivoa urbanističkog sklopa do tehničkih karakteristika jedinice. U kontekstu paralelnih procesa, porodična kuća postavlja se u samo središte promišljanja novih obrazaca stanovanja i ekoloških standarda.

  Zadatak konkursa je da se osmisli funkcionalno i oblikovno atraktivno idejno rješenje stambenog naselja energetski efikasnih kuća u specifičnom ambijentu novosadskog predgrađa. Po svojoj strukturi i sadržaju, zadatak konkursa se sastoji iz tri dijela:
  (1) urbanističkog,
  (2) arhitektonskog i
  (3) tehnološkog.

  Prvi dio odnosi se na urbanističko rješenje i postavku Eko naselja od 14 objekata, usklađenih parametara izgrađenosti, stambenih tipologija i volumena.

  Drugi dio zadatka odnosi se na izradu idejnog arhitektonskog rješenja jedne tipske porodične kuće u sklopu sa elementima pejzažnog uređenja.

  Treći dio zadatka odnosi se na prijedlog scenarija energetske efikasnosti i održivosti, a primjenom preporučenih materijala i sistema.

  Prijava i rokovi:
  Konkurs počinje 23. maja i traje osam sedmica. Krajnji rok za dostavu radova je 18. jul. Sva pitanja učesnici mogu postavljati najkasnije do 11. jula. Objava rezultata je 28. jula na portalu Gradnja.

  Po karakteru konkurs je anketni, jednostepeni i međunarodni. Pravo učešća na konkursu imaju sve arhitekte, odnosno arhitektonski biroi iz bivših jugoslovenskih republika, pod uslovom da najmanje jedan član tima bude arhitekta sa licencom.

  Prijava za učešće je obavezna i može se izvršiti popunjavanjem online formulara.
  Podloge, konkursni materijal i prateću dokumentaciju učesnici mogu preuzeti OVDJE.

  Konkursni rokovi:
  Početak konkursnog roka: 23. maj 2022.
  Rok za registraciju i postavljanje pitanja: 11. jul 2022.
  Rok za predaju radova: 18. jul 2022. (do 20:00)
  Rok za objavu rezultata: 28. jul. 2022.

  Stručni žiri u sastavu:
  – dr Nebojša Antešević, Sektor za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (predsednik žirija)
  – dr Ana Nikezić, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
  – dr Alen Žunić, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Zagrebu
  – Uroš Novković, Data Investment
  – Milka Gnajto, Studio Zabriskie
  – Danilo Vučurević, Xella Srbija
  – Igor Conić, portal Gradnja.rs

  Podijeli

  Iz arhive