KONKURS ZA IZRADU URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA CENTRA NOVOG DIJELA GRADA SA IDEJNIM RJEŠENJEM GRADSKOG TRGA U PRIBOJU
 • 2021-03-09
 • Opština Priboj i Inženjerska komora Srbije raspisuju Konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju.

  Konkurs se raspisuje u cilju definisanja urbanističkog rješenja u svrhu obnove prostora užeg centra grada, kako bi se unaprijedile njegove ambijentalne vrijednosti – rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih objekata ili zamjenom postojećeg graditeljskog fonda novim. Bitan segment jesu javne površine i njihovo formiranje na lokalitetu u skladu sa principima održivog razvoja. Konkursno rješenje treba da bude kvalitetna urbanističko-arhitektonska postavka i kompozicija za centar grada i glavni gradski trg Priboja. Ono treba da bude funkcionalno i da ambijentalno unaprijedi prostor i samim tim učini ga prepoznatljivim i atraktivnim za širok spektar korisnika. A nagrađena rješenja će biti osnov za izradu planske i tehničke dokumentacije.

  Konkurs je prema pravu na učestvovanje  – otvoreni, prema zadatku – projektni, prema stepenu sprovođenja – jednostepeni, prema načinu predaje – anonimni.

  Pravo učešća na Konkursu imaju sva fizička lica sa stečenim stručnim znanjima iz oblasti arhitekture, pejzažne arhitekture, građevinarstva i prostornog planiranja, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine, kao i pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz navedenih oblasti.

  Uvjet za dodjelu nagrada je minimalno 6 pristiglih radova, a dodijeliti će se nagrade i otkupi i to u sledećim neto iznosima:

  1. nagrada: 480.000,00 dinara;

  2. nagrada: 360.000,00 dinara;

  3. nagrada: 240.000,00 dinara;

  fond za otkup radova iznosi 240.000,00 dinara.

  Početak konkursnog roka / datum oglašavanja je 05.03. (petak) 2021. godine, rok za predaju radova je do 07.06. (ponedjeljak) 2021. godine.

  Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku:

  http://priboj.rs/konkurs_2021.zip

  Podijeli

  Iz arhive