Konkurs za izradu idejnog rješenja: Sanacija i rekonstrukcija objekta stare kotlovnice
 • 2022-07-31
 • Osnovni cilj projekta jeste odabir najkvalitetnijeg idejnog rješenja za Objekat br. 28 sa pripadajućim otvorenim prostorom između pomenutog objekta i objekta planirane Univerzitetske biblioteke u Kampusu Univerziteta u Sarajevu. Poboljšanje kvaliteta i inovacije nastavnog procesa, domaće i međunarodne akreditacije, učenje zasnovano na nauci, i finalno rast u pozicijama univerziteta na međunarodnim listama rangiranja, su trajno opredjeljenje svih zaposlenih studenata.

  Konkurs je otvoreni, anonimni, javni, jednostepeni. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, kao i fizička lica koja nisu registrirana kao privredni subjekti.

  Članovi komisije su:

  1. Prof. emeritus Stjepan Roš, predsjednik;
  2. Sanja Galić Grozdanić, dia, članica;
  3. Vedina Babahmetović, dia, članica;
  4. Mr. Matt Lally, član;
  5. Ema Čaluk, članica;

  Rokovi:
  Početak – 29.07.2022.
  Obilazak lokacije – 12.08.2022. u 12:00h.
  Rok za predaju – 07.09.2022. do 11:00h.
  Javno otvaranje – 14.09.2022. u 11:00h.

  Sve dodatne informacije su na ovom linku.

  Podijeli

  Iz arhive