Konkurs za izradu idejnog rješenja – Centralno spomen obilježje šehidima i poginulim braniocima, pripadnicima Oružanih snaga RBiH
 • 2019-04-19
 • Općina Novo Sarajevo raspisuje Konkurs za izradu idejnog rješenja – Centralno spomen obilježje šehidima i poginulim braniocima, pripadnicima Oružanih snaga RBiH. Konkurs je javni i anonimni.

  Cilj konkursa je prikupljanje i odabir idejnog rješenja Centralnog spomen oblilježja šehidima i poginulim braniocima sa područja općine Novo Sarajevo, koje treba da u ambijentalnom, prostornom i vizuelnom smislu dostojanstveno i trajno sačuva uspomenu na one koji su dali živote za svoj grad.

  Na konkurs se mogu prijaviti sva zainteresovana pravna i fizička lica koja posjeduju stručne kvalifikacije.

  Početak konkursa je 15.04.2019. Rok za dostavljanje pitanja je 17.05.2019. Rok za predaju radova je 27.05.2019. Konkursna komisije će završiti sa radom u roku od 15 dana nakon dana predviđenog za predaju radova.

  Ukupan fond nagrada iznosi 10.000,00 KM. Prva nagrada iznosi 5.000,00 KM, druga 3.000,00 KM dok treća iznosi 2.000,00 KM.

  Konkursnu komisiju radit će u slijedećem sastavu:
  1. Dr. Nermina Zagora dipl.ing.arh. – predsjednik komisije
  2. Prof.mr. Amer Bakšić, akademski slikar – član komisije
  3. Žana Čengić, dipl.ing.arh. – član komisije
  4. Alica Kulaš, dipl.ing.arh. – član komisije
  5. Dr. Mesud Šadinlija, historičar – član komisije
  6. Jelena Ler-Kekić, dipl.ing.arh. – član komisije
  7. Naima Macanović – Pred. Organizacije porodice šehida i poginulih boraca Novo Sarajevo – član komisije

  Sve dodatne informacije možete pronaći na linku. Projektni zadatak možete pročitati ovdje.

  Podijeli

  Iz arhive