Konkurs za izradu idejnog pejzažnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja sportsko-rekreativne zone u Bihaću
 • 2021-12-25
 • Grade Bihać objavio je konkurs za izradu Idejnog pejzažnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja sportsko-rekreativne zone „Aleja“ u Bihaću, s ciljem dodjele nagrada za tri prvoizabrana rada.

  Program za provedbu javnog konkursa urbanističko-arhitektonsko-pejzažnog rješenja „Sportsko-rekreativne zone sa pratećim ugostiteljsko-turističkim sadržajima Aleja“ izrađen je za prostor parcele smještene u blizini centra grada Bihaća, u okruženju gradskog parka „Žegarska aleja“, stadiona NK Jedinstvo i sportske dvorane „Luke“, odnosno u neposrednoj blizini postojeće sportsko-rekreativne gradske zone. S obzirom na postojeći sportsko-rekreativni sadržaj i pejzažne vrijednosti lokaliteta, sve urbanističke propozicije koje uvjetuju zahvat uređenja predmetnog područja temelje se na pokazateljima ekoloških i sportsko-rekreativnih vrijednosti prostora kao dijela zelene infrastrukture grada Bihaća, a koja ima visok turistički potencijal.

  Na konkurs se mogu prijaviti sva zainteresovana pravna i fizička lica (pojedinci ili sa saradnicima) koja posjeduju stručne kvalifikacije. Uslov je zadovoljen ako je najmanje jedan od autora konkursnog rada dipl.ing.arhitekture ili magistar poljoprivrede- smjer floristika i pejzažno oblikovanje, ili Bakalaureat/Bechelorot hortikulture/Magistar hortikulture ili inženjer krajobrazne arhitekture/inženjer pejzažne arhitekture ili diplomirani inženjer šumarstva-smjer pejzažna arhitektura.

  Konkurs ostaje otvoren do 3. februara 2022. godine.

  Svu potrebnu dokumentaciju za učešće na konkursu, kao i fotografije i video snimke predmetne lokacije možete preuzeti OVDJE.

  Podijeli

  Iz arhive