konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rJešenja KONGRESNOG CENTRA U TREBINjU
 • 2023-12-25
 • Raspisivač /Naručilac/ konkursa

  Mješoviti Holding – “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće, a.d. Trebinje

  Raspisuje: otvoreni međunarodni, jednostepeni, projektni, anonimni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja KONGRESNOG CENTRA U TREBINJU

  Konkursni rokovi:

  – Početak konkursnog roka: 24.11.2023. godine

  – Rok za preuzimanje konkursne dokumentacije sa linka je 01. 02. 2024.godine

  – Rok za postavljanje pitanja je do 15. 02. 2024.godine

  – Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova  je : 07. mart 2024.godine do 23:59 časova (GMT +1).

  – Zapečaćena koverta se šalje poštom, i mora stići do 07. marta 2024.  do 12 časova na  adresu: MHERS MP a. D. Trebinje, Stepe  Stepanovića BB 89101 Trebinje BiH

  – Objava rezultata konkursa je do 90 dana od momenta isteka roka za predaju konkursnih radova

  Raspisivač planira dodijeliti tri nagrade u neto iznosu i to:

  –              PRVA NAGRADA               100.000,00 KM

  –              DRUGA NAGRADA              40.000,00 KM

  –              TREĆA NAGRADA                20.000,00 KM

  Konkursna komisija ima pravo da nenovčanim priznanjem pohvali jedan ili više radova.

  Članovi komisije :

  1. mr Luka Petrović– v.d. Generalnog direktora MH Elektroprivrede RS- predsednik
  2. prof. dr. Vladan Đokić, dipl. inž. arh. – Rektor Univerziteta u Beogradu, zamenik predsednika
  3. prof. dr. Vladimir Lojanica, dipl. inž. arh. – Dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, član
  4. prof. dr Saša Čvoro, dipl. inž. arh. – Dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, član
  5. prof. dr Svetlana Perović, dipl. inž. arh.- Dekanka Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Podgorici, član
  6. dr Dragan Šiniković, dipl. inž. arh., član
  7. prof. dr. Mijomir Mijić, dipl. inž. el., član
  8. Radojka Nožica, dipl. inž.arh., član

  zamijenski članovi :

  1. Danilo Ilić, dipl. inž. građ.
  2. prof. Ivan Rašković, dipl. inž. arh.

   

  Jezik konkursa je srpski i engleski jezik.

  Sve potrebne informacije možete naći na LINKU.

  Podijeli

  Iz arhive