KONKURS ZA IDEJNO RJEŠENjE ARHITEKTONSKE REINTERPRETACIJE STAROG UTVRĐENjA I RUDARSKOG NASELjA BRSKOVO
 • 2024-02-06
 • Opština Mojkovac – Služba predsjednika, glavni gradski arhitekta, raspisala je međunarodni konkurs za Idejno rješenje arhitektonske reinterpretacije starog utvrđenja i rudarskog naselja u Brskovu, Mojkovcu.

  Predmet idejnog rješenja je reinterpretacija starog rudarskog utvrđenja i naselja Brskovo uz primjenu poznatih arheoloških  nalazišta u Mojkovcu i pisanih podataka, na novoj lokaciji površine 35 864.5m² a uža lokacija na kojoj se može graditi je površine cca 13.41m² u zahvatu urbanističke  razrade PUP-a Mojkovac (“Sl.list CG” br. 19/11 i 9/14 i 36/19) za koje nije donešen plan nižeg reda.Lokacija je namjenjena za javne i društvene objekte, uže namjensko  opredeljenje sport ,rekreacija i turizam kao kompatibilna namjena.

  Konkursni rokovi:

  Konkurs je otvoren od  petka 02februara 2024. Godine

  Učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do četvrtka  15.februara 2024god., na adresu arhitekta.mojkovac@gmail.com
  Rok za predaju radova je  23:59č (Lokalno vrijeme u Crnoj Gori) petak05april 2024god. na adresu arhitekta.mojkovac@gmail.com
  Rezultati Konkursa biće objavljeni do utorak 30aprila 2024.g.

  Raspisivač Konkursa će nakon donošenja odluke žirija  i predaje završnog izvještaja  objaviti rezultate Konkursa zvaničnoj internet stranici Opštine www.mojkovac.me

  Konkursni žiri:

  1. Sonja Simeunović-Vuković , dipl.inž.arh., predsjednik žirija
  2. prof.dr Svetlana Perović dipl.inž.arh , stručni član žirija
  3. prof.dr Nađa Kurtović-Folić dipl.inž.arh , stručni član žirija
  4. Dr Vladan Zdravković dipl.inž.arh , stručni član žirija
  5. Miloš Živanović,dipl arheolog, stručni član žirija
  6. mr Novica Mitrović spec.arh, stručni član žirija
  7. mr Marko Janketić dipl.istoričar,predstavnik opštine,član žirija

  Nagradni fond:

  Prva nagrada   13.000,00 €

  Druga nagrada    7.000,00 €

  Treća nagrada    3.000,00 €

  Dva otkupa po     1.000,00 €

  Pravo učešća:

  Na Konkursu mogu učestvovati lica koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Crne Gore, kao i lica sa sjedištem i prebivalištem na teritoriji druge države,  pri čemu je barem jedan od autora konkursnog rada (pojedinac ili vođa autorskog tima), odgovorno lice arhitektonske struke (licencirani arhitekta). Licenca može biti stečena u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi i ista mora biti priložena u okviru konkursne dokumentacije.

  Autor, odnosno vođa autorskog tima može angažovati stručnjake drugih profesija u cilju unapređenja konkursnog rješenja.

  Registracija:

  Registracija nije potrebna, učešće na konkursu je besplatno.

  TEKTSUTALNI PRILOG

  01- RASPIS – preuzmite 

  02- KONKURSNI ZADATAK – preuzmite

  03- PODACI O STAROM RUDARSKOM NASELJU I TVRĐAVI – preuzmite


  GRAFIČKI PRILOG

  Geodetsko katastarska podloga

  Fotodokumentacija

  Šire okruženje

  Podijeli

  Iz arhive