KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE SPORTSKE HALE U CETINJU
 • 2022-07-21
 • Prijestonica Cetinje raspisala je Međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje za sportski objekat- halu na Cetinju dana 11. jula 2022. godine.

  Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja sportskog objekta – hale u Cetinju. Sportska hala biće namijenjena prvenstveno za odigravanje rukometnih i košarkaških utakmica, kao i odbojke, futsala i ostalih dvoranskih sportova, što nameće potrebu za dodatnim promišljanjem prilikom projektovanja ove vrste objekata, koji moraju zadovoljiti specifične programsko-organizacione zahtjeve u cilju optimalnog, kvalitetnog i bezbijednog funkcionisanja objekta i njegovih korisnika.

  Posebnu pažnju potrebno je posvetiti pratećim sadržajima u skladu sa propisima koji važe u EHF, SEHA, ABA, FIBA ligi, koje propisuju minimum uslova u objektima za odigravanje utakmica za klubove koji se takmiče u ovim ligama, vodeći naročito računa o energetskoj efikasnosti i samoodrživosti objekta.

  Cilj konkursa je izbor najkvalitetnijeg idejnog arhitektonskog rješenja sportske hale koje će, prije svega, zadovoljiti propisane uslove i postići maksimalno usaglašavanje svih aspekata preciziranih Konkursnim zadatkom, te ponuditi savremeno rješenje koje će svojom oblikovnošću i materijalizacijom, predstavljati prostorni reper šireg gradskog jezgra.

  Pravo učešća na Konkursu, pored fizičkih i pravnih lica, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji Crne Gore, imaju i lica sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji druge države. Učesnici konkursa (fizička ili pravna lica) koji se smatraju autorima treba da zadovolje uslov da je barem jedan od autora konkursnog rada ovlašćeni arhitekta. Ostali autori mogu biti ovlašćeni arhitekti, inženjeri arhitekture sa diplomom akademskih studija arhitektonskog fakulteta ili studenti arhitekture.

  Konkurs je otvoren od 11. jula 2022. godine do 1. oktobra 2022. godine.

  Dodatni detalji o raspisanom konkursu dostupni su u dokumentu RASPIS KONKURSA CETINJE- 11.07., a kompletnu konkursnu dokumentaciju zajedno sa svim uslovima i zahtjevima, zainteresirani učesnici mogu preuzeti OVDJE.

  Podijeli

  Iz arhive