KONKURS: Poziv na konkurs “Spomenički kompleks Tunel D-B“
 • 2016-10-03
 • Fond memorijala Kantona Sarajevo u suradnji sa Asocijacijom arhitekata Bosne i Hercegovine raspisao je konkurs za izradu idejnog, urbanističko-arhitektonskog rješenja  “Spomenički kompleks Tunel D-B“.

  Cilj ovog konkursa je pronalazak najkvalitetnijeg urbanističko-arhitektonskog rješenja po pitanju pretvaranja postojećeg kompleksa u suvremeni, muzejsko-memorijalni centar.

  Obzirom da značaj Tunela odavno nadilazi okvire lokalnog sjećanja i prerastao je u temu od međunarodnog značaja, sasvim je izvjesno da će svaki usvojeni arhitektonsko-urbanistički potez u velikoj mjeri utjecati na formiranje slike grada i njegovog identiteta u budućnosti.

  Kroz cjelokupni period opsade Sarajeva, Tunel spasa je predstavljalo jedinu preostalu vezu između okupiranog grada i svijeta izvan njega.

  Izgrađen je za vrijeme ratnih djelovanja, uz velike napore i požrtvovanost građana, a služio je prije svega opskrbi grada nužnim namirnicama i medicinskom opremom.

  U godinama nakon rata dio Tunela je ostao otvoren za posjetitelje i vremenom je postao jedno od ključnih mjesta kolektivne memorije grada- prerastao je u simbol građanskog napora da se preživi jedna od najdužih opsada u historiji suvremenog svijeta.

  Arhitektonsko-urbanistički konkursi predstavljaju najbolji metod usmjeravanja razvoja grada u pravcu dobivanja kvalitetnih i po pitanju procesa transparentnih, konačnih rješenja u prostoru.

  Asocijacija arhitekata u BiH, iako nije nositelj konkursa,  pozvana je da se uključi u proces izrade konkursne dokumentacije kao savjetodavni akter, ali i da predloži jednog člana stručnog žirija ispred AABH.

  Ispred AABH je predložen gosp. Christoph Hinterreiter. (OSNAP Studio)

  U suradnji sa predstavnicima drugih uključenih institucija, AABH je dala svoj stručni doprinos po pitanju dorade projektnog zadatka i tenderske dokumentacije.

  Važno je istaknuti činjenicu da raspisani konkurs ne isključuje mogućnost nagodbe sa autorom/autorima nagrađenog rada po pitanju izrade projektne dokumentacije za predstojeću fazu idejnog projekta, kao i činjenicu da se u raspisu naglašava poštivanje moralno-etičkih prava autora, u skladu sa Zakonom o Autorskim pravima BiH.

  Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini ističe da poštivanje autorskih prava projektanta nagrađenog rješenja osigurava korektnu, kvalitetnu i profesionalnu izradu predstojeće projektne dokumentacije.

  Obzirom da se konkurs bavi jako bitnom temom za grad i predstavlja jednu od rijetkih prilika da se u Sarajevu izgradi javni objekat ovog tipa, Asocijacija arhitekata Bosne i Hercegovine poziva sve arhitekte iz cijele Bosne i Hercegovine da sudjeluju na konkursu i ponude svoja rješenja.

  Prethodna dva pokušaja organizacije konkursa su propali, jer odaziv na njih, kao i kvalitet pristiglih radova, nisu bili zadovoljavajući.

  Ukoliko propadne i ovaj treći pokušaj organizacije konkursa mogla bi se izgubiti i posljednja šansa da se o sudbini jednog jako bitnog objekta za grad odlučuje na suštinski, najispravniji mogući način – putem otvorenog konkursa.

  Od krucijalnog je značaja da odaziv arhitekata na bude što veći i da se mišljenje struke uključi u razvoj javnih tema bitnih za grad ali i za cijelu državu.

  AABH će ostati uključena u proces i dati će sve od sebe u nastojanju da se odvijanje procedure konkursa nastavi na korektan način koji je prihvatljiv za autore.

  Konkurs je objavljen u ponedjeljak 04.10.2016. i ostaje otvoren do ponedjeljka 05.12.2016. (13:00).

  Pravo sudjelovanja na konkursu imaju sva fizička i pravna lica u BiH, bez novčane participacije.

  Organizatori konkursa su osigurali vrijedne nagrade za odabrane radove.

  Nagrada za prvo mjesto na konkursu je 15.000 KM, za drugo 7.000 KM a za treće 3.000 KM.

  Više informacija o objavi konkursa možete pronaći na slijedećoj adresi:

  http://www.dasenezaboravi.org.ba/bos/news.wbsp

  Dokument sa osnovnim informacijam o konkursu, sačinjen od strane AABH, možete skinuti na ovom linku.

  Podijeli

  Iz arhive