KONKURS: Nova mesta 2019, Novi Sad
 • 2019-09-13
 • Brojna uređenja i rekonstrukcije javnih prostora u Novom Sadu i okolnim općinama dio su priprema za 2021. godinu kada će ovaj grad biti Europska prijestolnica kulture.

  Ovim povodom, fondacija „Novi Sad 2021“ i ove godine je, zajedno s Društvom arhitekata Novog Sada, raspisala Urbanističko-arhitektonski konkurs za uređenje malih javnih prostora pod nazivom „Nova mesta“. Cilj ovog konkursa je nastaviti rad na već 2017. godine započetim brojnim intervencijama manjeg obima u javnom prostoru za koja je planirano da postanu mjesta susreta građana i organiziranja kulturnih sadržaja.Dugoročno gledano, projekat predviđa da se u svakoj od 46 mjesnih zajednica u Novom Sadu do 2021. godine uredi po jedan javni prostor u saradnji sa građanima.

  Pravo na učešće imaju sva stručna pravna i privatna lica –arhitekti, urbanisti, pejzažni arhitekti, kao i studenti iz ovih oblasti.

  Konkursni zadatak obuhvata četiri lokacije u četiri novosadske mjesne zajednice, od kojih se za najmanje dvije lokacije očekuje od učesnika da predaju projektni prijedlog. Učešće na konkursu je besplatno, a radovi se predaju u digitalnom formatu.

  Konkurs je raspisan od 22. augusta do 3. oktobra 2019. godine.

  Nakon krajnjeg roka za predaju projekata, o nagradama za svaku od četiri konkursom obuvaćene lokacije odlučivat će stručni žiri u sastavu:

  1.dr Darko Polić, dipl.inž.arh., Predsjednik Žirija
  2.Predrag Milutinović, dipl.inž.arh., član Žirija
  3.doc. dr Rene Lisac, dipl.inž.arh., član Žirija
  4. dr Ivana Miškeljin, dipl.inž.arh., član Žirija
  5.Aleksandar Panjković, dipl.inž.saobr., član Žirija
  6.Andrej Strehovec, dipl.inž.arh., zamenik člana Žirija

  Detaljniji opis projektnog zadatka može se naći na službenoj web stranici Fondacije Novi Sad 2021. ili na službenoj web stranici Društva arhitekata Novi Sad, a konkursnu dokumentaciju možete preuzeti i ovdje.

  Podijeli

  Iz arhive