Knjiga Urbane sobe Sarajeva autorica Nermine Zagore i Dine Šamić
 • 2021-04-05
 • Knjiga „Urbane sobe Sarajeva“ (puni naslov „Urban rooms of Sarajevo: Transforming urban public spaces using interior design tools“), autorica Nermine Zagora i Dine Šamić objavljena je u izdanju Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

  Savremeni javni prostori predstavljaju izazovnu temu u javnom diskursu iz oblasti arhitekture i urbanizma na globalnom nivou, a naročito u kontekstu (post)tranzicijskog društva i kompleksne historije Sarajeva. U knjizi „Urbane sobe Sarajeva“, autorice Nermina Zagora i Dina Šamić postavljaju tezu o krizi identiteta urbanog javnog prostora u gradu. Kroz historijsku analizu geneze javnih prostora u Sarajevu, autorice preispituju kako su promjene odnosa društva naspram dihotomije privatno/individualno i javno/kolektivno, rezultirale mnoštvom zapuštenih, pasivnih, neuređenih, te urbanih prostora bez funkcije i identiteta.

  Metodom mapiranja, utvrđene su lokacije, te prostorno-urbanistički i socio-kulturološki atributi javnih prostora u gradu, kao što su tipologija, mjerilo, ograđenost, pristupačnost, urbana aktivnost i atmosfera. U ovoj analizi se izdvojila posebna kategorija prostora koji su u teoriji prepoznati kao urbane praznine, a predstaljaju sinonim za sive zone, napuštene, marginalizirane prostore u gradskom tkivu. Upravo u ovakvim „dvosmislenim“, tranzijentnim prostorima, autorice prepoznaju projektantski potencijal i šansu za urbanu regeneraciju grada. Urbane praznine posjeduju mogućnost preobrazbe u dinamične, aktivne, male javne prostore,  koji su u knjizi označeni pojmom – urbane sobe. Autorice predlažu udruživanje projektantnskih metoda i alata urbanističkog projektovanja i dizajna enterijera,  te na odabranih pet lokacija u Sarajevu, simuliraju transformaciju urbanih praznina u urbane sobe, koje simultano afirmišu individualne i kolektivne identitete. Primjenom inovativnih principa i strategija koje su izložene u knjizi, kao što je urbana akunpunktura, moguće je unaprijediti urbanu sredinu iznutra prema vani. Strateški osmišljene transformacije urbanih soba mogu rezonantno doprinijeti urbanoj regeneraciji šireg gradskog tkiva Sarajeva.

  Knjiga će biti dostupna u štampanoj formi u bibliotekama univerziteta u BiH i partnerskih univerziteta u inostranstvu. Elektronska knjiga je u cjelosti dostupna na web stranici Arhitektonskog fakulteta UNSA i na platformi issuu.

   

  Autorice: Nermina Zagora i Dina Šamić
  Recenzenti: Markus Schwai, NTNU, Norveška i Alessandro Massarente, UNIFE,  Italija
  Štampa: Dobra knjiga
  Izdavač: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  Ilustracije: Dunja Krvavac
  Grafički dizajn: Mirna Ćesović
  Lektura: Juliet Walker
  Pokroviteljstvo: United Nations Development Programme (UNDP) BiH

  Podijeli

  Iz arhive