Arhitekst
Evolucija groblja – ilustracija: Ajla Čavkić

ZABORAVLJENI KRAJOLICI

 • Autor: Ajla Čavkić
 • 08 / 05 / 2020

„The graveyrad is the richest place on the surface of the Earth because there you will see the books that were not pub ...

Iz arhiva: Arh broj 6

 • DAS-SABiH
 • 21 / 04 / 2020

Arh br. 6 je bio u potpunosti posvećen uspjesima sarajevskih arhitekata na konkursima izvan Sarajeva u periodu 1947-196 ...

Iz arhiva: Arh broj 5

 • DAS-SABiH
 • 10 / 04 / 2020

Arh broj 5 je bio u potpunosti posvećen natječajima.  Sve sami objekti visokog obrazovanja, muzeji, objekti kulture, ...

‘Osam sati rada, osam sati rekreacije, osam sati odmora.’

 • Autor: Lejla Duran
 • 03 / 04 / 2020

Model kulturnog prosvjetljenja i kulturološke emancipacije Reprodukcija u obrazovanju može se proizvesti kroz razli ...

Iz arhiva: Arh broj 4

 • DAS-SABiH
 • 01 / 04 / 2020

Turizam! Četvrti broj ARH-a posvećen je samo turističkim objektima. Unutra su, između ostalih: hotel "Pelegrin" u ...

Iz arhiva: Arh broj 2-3

 • DAS-SABiH
 • 27 / 03 / 2020

Danas vam donosimo dvobroj Arh-a koji je u potpunosti posvećen urbanističkom planu grada Sarajeva iz 1963 godine.  Za ...

Iz arhiva: Arh broj 1

 • DAS-SABiH
 • 24 / 03 / 2020

Vjerujemo da je većini arhitekata pandemija smanjila ili potpuno obustavila aktivnosti. I AABiH dijeli tu sudbinu. Doga ...

ŽENE U ARHITEKURI

 • Autorica: Sanela Dizdar
 • 08 / 03 / 2020

Gdje su žene u historiji arhitekture? Kada je Anne Griswold Tyng ušla na Radcliffe College 1938. godine, ona je ve ...

Repetitio est mater studiorum

 • Autor: U.O. AABH
 • 04 / 02 / 2020

Ponukani poražavajućom viješću da je na prostoru u blizini zgrade Energoinvesta, opština Novo Sarajevo, planirana i ...