11. konferencija o arhitekturi i urbanizmu 2022 – BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 • 2022-06-22
 • Godišnja 11.  konferencija o arhitekturi i urbanizmu 2022: Novi pravci istraživanja u nestabilnom svijetu održat će se online 9. novembra 2022. u organizaciji Arhitektonskog fakulteta BUT, Brno, Češka Republika.

  Učešće na konferenciji je besplatno. Jezik konferencije je engleski. Za pristigle radove organizator konferencije će obezbijediti stručnu lekturu od strane izvornog govornika. Digitalna verzija će biti poslata Clarivate-u na razmatranje radi uključivanja u Conference Proceedings Citation Index. Radovi će biti pohranjeni u dSpace digitalnom repozitoriju, sa dodijeljenim DOI i indeksirani u Google Scholar-u.

  Za ažuriranja i program konferencije posjetite link.

  U disciplini Arhitektura pažnja će biti posvećena savremenim istraživačkim temama koje se fokusiraju na nove istraživačke pravce u obrazovanju, istoriji, teoriji, održivom razvoju i tehnologiji. U disciplini Urbano planiranje, pažnja će se posvetiti aktuelnim istraživačkim temama sa fokusom na nove istraživačke pravce u oblastima obrazovanja, podataka u urbanom razvoju, kvaliteta života u urbanom prostoru, varijabilnosti i otpornosti urbanih struktura, istorije i transformacije, rasta, digitalna transformacija i obnova.

  Link do online obrasca za registraciju autora.

  Otvorena registracija: 02.05.2022

  Rok za prijavu: 01.09.2022

  Rok za predaju radova: 18.09.2022

  Završetak procesa revizije: 16. oktobar 2022

  Podijeli

  Iz arhive