JAVNE RASPRAVE_05
 • 2017-12-16
 • Općina Novi Grad Sarajevo je na svojim web stranicama izdala Obavještenje, koje je ujedno i poziv, građanima da će se u utorak, 19.12.2017.godine, sa početkom u 17h, održati javna tribina na Osnovnu koncepciju Regulacionog plana „Reljevo“.

  Obzirom da u Obavještenju nije navedeno da li je riječ o Nacrtu planskog dokumenta za koji je obavezno provesti javnu raspravu ili je pak riječ o Prostornoj osnovi, čiji je sastavni dio Osnovna koncepcija razvoja, ostaje na zainteresovanima da sami provjere o čemu je riječ i aktivno se uključe u tematiku Regulacionog plana „Reljevo“.

  U svakom slučaju, pohvalno je da Općina Novi Grad Sarajevo ima potrebu da čuje glas svojih sugrađana, posebno ako znamo da je na području ove općine u proteklih nekoliko godina došlo do masovne gradnje, čija usklađenost sa potrebama tek ostaje da se potvrdi i utvrdi.

  Kao već tradicionalna praksa naših organa uprave, posebno kada je riječ o planskoj dokumentaciji, izostaje mogućnost uvida u dokument u digitalnom obliku (iako je digitalni oblik obavezan prema važećoj zakonskoj i podzakonskoj regulativi), pa će se zainteresovani morati uputiti u hol Općine Novi Grad Sarajevo, kako bi mogli pogledati do sada još uvijek nejasno koju tačno fazu Regulacionog plana „Reljevo“.

  Datum objavljivanja: 16.12.2017. 

  *Zabranjeno je kopiranje objava sa web stranice AABH na druge portale i medije bez odobrenja od strane Asocijacije arhitekata u BiH.

   

  Podijeli

  Iz arhive