JAVNE RASPRAVE_04
 • 2017-11-12
 • U toku mjeseca decembra, građani/ke Banja Luke, ali i sva druga zainteresovana lica, mogu izvršiti javni uvid u Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana naselja Paprikovac – Petrićevac – zona „A“, kao i Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Malta 1“.

  Izmjene i dopune planskih dokumenata su pokrenute u cilju usaglašavanja potreba vlasnika parcela na mikrolokacijama unutar obuhvata postojećih planskih dokumenata. Iako se radi o vrlo malim obuhvatima na kojima su tražene, a Nacrtom i predložene promjene, javni uvid i komentari na predložena rješenja su svakako očekivani i dobro došli, u cilju informisanja i uključivanja javnosti u procese kreiranja korištenja prostora.

  Javni uvid za oba planska dokumenta, odnosno, njihove izmjene i dopune moguće je izvršiti do 30.12.2017.godine, svakim radnim danom, osim državnih praznika, i to:

  Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana naselja Paprikovac – Petrićevac – zona „A“ u:

  • prostorijama preduzeća ,,Geoput “d.o.o  Banjaluka, Kralja Nikole 13,
  • prostorijama Gradske uprave Grada Banjaluka,
  • prostorijama Mjesne zajednice Petrićevac (Kupreška 23 , 051/355-141).

  Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Malta 1“:

  • prostorijama Instituta za građevinarstvo  ,,IG “d.o.o  Banjaluka, Kralja Petra I Karađorđevića br 92-98,
  • prostorijama Gradske uprave Grada Banjaluka,
  • prostorijama mjesne zajednice Rosulje (Mladena Stojanovića 10, 051/316-480).

  Ukoliko su vam draži online prikazi i razmatranje ponuđenih rješenja u digitalnom formatu, isto se može naći i na linkovima:

  – http://nasprostor.org/javni-uvid-nacrt-izmjene-dijela-regulacionog-plana-naselja-paprikovac-petricevac-zona-a/

  – http://nasprostor.org/12241-2/

  Komentari, prijedlozi i sugestije se mogu dostaviti Gradskoj upravi Grada Banjaluka – Odjeljenje za prostorno uređenje u formi dopisa do 30.12.2017. godine.

  Još jedan planski dokument je stavljen u proceduru javnog uvida, a riječ je o Nacrtu izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Pale – Centar“ V i to do 25.12.2017.godine, kada će biti održana i javna rasprava na utvrđeni Nacrt, sa početkom u 12,00h u sali Skupštine opštine Pale.

  Uvid u ovaj Plan je moguć svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, u prostorijama opštine Pale, Romanijska broj 15, a online uvid nije moguće izvršiti, obzirom da Nosioc pripreme Plana nije isti omogućio na svojim web stranicama.

  Još jednom AABiH ističe važnost uvida u plansku dokumentaciju u digitalnom formatu, kako bi se što većem broju zainteresovanih omogućio brz i efikasan pristup informacijama, što u pravilu u BiH izostaje prilikom javnog uvida u planske dokumente.

  Datum objavljivanja: 12.12.2017. 

  *Zabranjeno je kopiranje objava sa web stranice AABH na druge portale i medije bez odobrenja od strane Asocijacije arhitekata u BiH.

   

  Podijeli

  Iz arhive