JAVNE RASPRAVE_03
 • 2017-11-03
 • ©http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=7164

  ©http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=7164

  Na 11.sjednici Općinskog vijeća Stari Grad utvrđen je Nacrt Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta „Hladivode“, kao i Nacrt Odluke o provođenju projekta „Hladivode“, a materijal je upućen u Javnu raspravu u trajanju od  dana (30.10. – 30.11.2017.godine).

  Svi zainteresovani se mogu uključiti u raspravu o Urbanističkom projektu „Hladivode“ kroz dostavljanje svojih primjedbi i sugestija, a javni uvid je omogućen u prostorijama Općine Stari Grad.

  Javna rasprava o Nacrtu dokumenta je zakazana za 30.11.2017.godine, u 16h u Velikoj sali Općine Stari Grad.

  Na web stranici Općine Stari Grad je objavljen poziv za učešće javnosti u procesu donošenja ovog dokumenta, što je pozitivan primjer izvršavanja zakonom utvrđenih odredbi prilikom izrade i usvajanja planske dokumentacije. Materijal koji je moguće pogledati u elektronskom formatu na web stranici Općine Stari Grad uključuje Nacrt Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta „Hladivode“, kao i Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „Hladivode“.

  Ono što je izostalo, a ponavlja se gotovo kao pravilo u uključivanju javnosti u donošenje planskih dokumenata, jeste bilo kakav grafički prikaz, kao i tekstualno obrazloženje planiranih rješenja.

  Obzirom da su i digitalni grafički prikazi i tekstualno obrazloženje sastavni dio Plana, poželjno bi bilo da se Nosioci pripreme planskih dokumenata prilagode savremenom načinu uključivanja javnosti i omoguće uvid u cjelokupan materijal na svojim web stranicama, kako bi javnost bila o svemu informisana na efikasan i ekonomičan način.

  Do tada, ostaje da o Urbanističkom projektu „Hladivode“ više saznate u ulaznom holu objekta „A“ Općine Stari Grad (ulica Zelenih beretki broj 4), sve do 30.11.2017.godine.

  Datum objavljivanja: 03.11.2017.

  *Zabranjeno je kopiranje objava sa web stranice AABH na druge portale i medije bez odobrenja od strane Asocijacije arhitekata u BiH.
  Podijeli

  Iz arhive