JAVNE RASPRAVE_02
 • 2017-07-21
 • Autor: AABH

  Bitno je uključiti javnost, zar (ne)?


  Općina Trnovo ja osnovu Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta „Poslovno – sportski centar Trnovo“, objavila poziv za javni uvid u navedenu dokumentaciju, koji je moguć u periodu od 24 – 31.07.2017.godine, u prostorijama MZ Dejčići.

  Javna rasprava će se održati 26.07.2017.godine u 14,00 sati u hotelu Han Bjelašnica, na Bjelašnici, gdje će se održati i prezentacija planskog dokumenta.

  Neouobičajeno kratak vremenski period za javni uvid, koji traje samo 7 dana, neka ne bude obeshrabrujući za sve one koji žele pregledati pripremljeni Nacrt planskog dokumenta, te u konačnici i dati svoje mišljenje na isti, jer sad je pravi trenutak za to.

  I u drugim dijelovima naše zemlje se poziva javnost na učestvovanje u kreiranju korištenja prostora, ovog puta u Banja Luci, gdje je u toku javni uvid u Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana ,,Ada Debeljaci 6″. Za razliku od općine Trnovo, gdje se građanima i svekolikoj javnosti omogućava tek 7 dana uvida u dokumentaciju, što podrazumijeva i dva neradna dan vikenda, Nosilac pripreme Regulacionog plana ,,Ada Debeljaci 6″ omogućava uvid sve do 06.08.2017.godine i to svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u periodu od 8.00 do 16.00 časova u:

  • prostorijama ,,Urbis centra” Banjaluka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 101a
  • prostorijama Gradske uprave Grada Banjaluka;
  • prostorijama mjesne zajednice Debeljaci (Tešana Podrugovića bb, 051/470-057 i 065/214-029)

  Komentari, prijedlozi i sugestije se mogu dostaviti Gradskoj upravi Grada Banjaluka – Odjeljenje za prostorno uređenje u formi dopisa do 6.8.2017. godine.

  Datum objavljivanja: 21.07.2017.

  Podijeli

  Iz arhive