JAVNA RASPRAVA – Voda koja život znači
 • 2016-11-15
 • Autor: Boriša Mraović

  14. novembra 2016. godine u Historijskom muzeju u Sarajevu, održana je Građanska javna rasprava o snabdijevanju Sarajeva vodom. Raspravu su organizirali inicijativa „Borba za život“ i organizacija Ekoakcija. Iako je zvaničan poziv upućen na adrese nadležnih institucija, niko se nije odazvao. Pojavili su se samo predstavnici Zavoda za javno zdravlje KS i Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Pozvani su bili premijer KS, ministar privrede KS, ministrica zdravlja KS, Agencije za vode sliva rijeke Save, KJKP Vodovod i kanalizacija. Tokom rasprave, brojni učesnici su diskutirali problem vodosnabdijevanja Sarajeva iz različitih perspektiva. Analiziran je niz uzroka ovakvog stanja, loša trenutna kontrola i nedostatak jasnog odgovora nadležnih, kao i procesi putem kojih se dodatno nastoji smanjiti stepen zasštite izvorišta vode kroz smanjivanje vodozaštitnih zona. Opšti je zaključak da su redukcije nedopustive, da višestruko otežavaju svakodnevni život, donose visok zdravstveni rizik i da su rješenja hitno potrebna.

  Učesnici Građanske javne rasprave o snabdijevanju Sarajeva vodom

  Učesnici Građanske javne rasprave o snabdijevanju Sarajeva vodom

  Nakon dvosatne rasprave, prisutni su usvojili sljedeće zahtjeve koji su upućeni Skupštini Kantona Sarajevo:

  Obezbijediti potpuno snabdijevanje svih građana pitkom vodom.
  Hitno donošenje rezolucije kojom će se obavezati Vlada Kantona da, zajedno sa ostalim nadležnim institucijama, u što kraćem roku donese Plan vodosnabdijevanja Sarajeva. Plan treba da definiše potrebne aktivnosti, resurse i odgovorne institucije za njegovo sprovođenje, te precizira rok do kojeg će biti obezbijeđeno potpuno snabdijevanje svih građana Sarajeva pitkom vodom.

  Trajno zaštiti postojeća i planirana izvorišta pitke vode.
  Hitno donošenje Odluke o zaštiti izvorišta iz kojih se Sarajevo snabdijeva pitkom vodom. Odluka treba da donese takve mjere i uvaži takve granice vodozaštitnih zona koje će obezbijediti potpunu i trajnu zaštitu postojećih i planiranih izvorišta od svih vidova zagađenja u skladu sa pravilima koja su na snazi u zemljama EU.

  Zabraniti dalju izgradnju na Bjelašnici, Igmanu i Treskavici.
  Hitno donošenje Odluke o zabrani dalje izgradnje na Bjelašnici, Igmanu i Treskavici koja će vrijediti sve do donošenja Odluke o zaštiti izvorišta.

  Obezbijediti sve potrebne ljudske i materijalne resurse Zavodu za javno zdravlje Kantona Sarajevo kako bi mogli obavljati kontrolu kvaliteta vode za piće u skladu sa odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i vanrednim potrebama uzrokovanim redovnim redukcijama vode u Sarajevu.

  Obavezati KJKP “Vodovod i kanalizacija” i Zavod za javno zdravlje Kantona Sarajevo da građanima pružaju tačne, detaljne i pravovremene informacije o kvalitetu vode za piće i stanju snabdijevanja vodom.

  Osigurati da Vlada i institucije Kantona Sarajevo ispoštuju odredbe Aarhuške konvencije u svim pitanjima koja se tiču vodosnabdijevanja. Posebno u dijelu koji se tiče obaveze punog učešća zainteresovanih pojedinaca i organizacija u odlučivanju i dostupnost svih potrebnih informacija.

  http://www.ekoakcija.com/category/tip-incidenta/zagadenje-izvora-vode

  http://www.ekoakcija.com/category/tip-incidenta/zagadenje-izvora-vode

  Podijeli

  Iz arhive