JAVNA RASPRAVA: Nacrt Regulacionog plana „Brdo Hrasno“
 • 2020-01-27
 • Općina Novo Sarajevo je na svojoj web stranici objavila informaicju o stavljanju Nacrta Regulacionog plana „Brdo Hrasno“ na javnu raspravu, u trajanju od 30 dana (20.1.-19.2.2020.g.). Finalna javna rasprava će se održati u srijedu, 19. februara ove godine sa početkom u 17:00 sati, u prostorijama Općine Novo Sarajevo  (sala Općinskog vijeća, I sprat, Zmaja od Bosne 55).

  U navedenom periodu, sve zainteresovane osobe, pravna i fizička lica, mogu izvršiti uvid u ponuđeno urbanističko rješenje za ovaj dio grada, te dati svoje sugestije, primjedbe i upite nadležnoj službi Nosioca pripreme plana.

  Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini ovim putem poziva širu javnost da se uključi u javnu raspravu, te pozdravlja odluku Nosioca pripreme da materijal koji se daje na uvid objavi i na web stranici, čime je osigurala transparentnost i dostupnost Nacrta planskog dokumenta.

  Više informacija o ovome se može naći ovdje, a materijal nacrta ovdje.

  Podijeli

  Iz arhive