JAVNA RASPRAVA: Marijin Dvor
  • 2018-12-12
  • Javna tribina na temu „Osnovna koncepcija Izmjena i dopuna Regulacionog plana Kvadrant C1-Marijin Dvor“ bit će održana danas, 12.12.2018.godine, u 18:00h u prostorijama Mjesne zajednice Željeznička, u Ulici Zmaja od Bosne broj 40 u Sarajevu.

    Održavanje javne tribine van radnog vremena je razlog da se građani uključe u što većem broju i daju svoj doprinos budućem razvoju ovog dijela grada, koji i dalje predstavlja veliki potencijal za smještaj javnih sadržaja koji Sarajevu nedostaju.

    Podijeli

    Iz arhive