JAVNA RASPRAVA: GRBAVICA II – STROJORAD
 • 2019-07-10
 • Općina Novo Sarajevo, u svojstvu Nosioca pripreme, poziva na Javnu raspravu na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „GRBAVICA II – STROJORAD“.

  Nacrt Odluke donosi informacije o razlozima pokretanja ovog postupka, a kako slijedi:

  Urbanistički projekat „BOSNA AUTO – GRBAVICA II“ je na snazi od 2005. godine („Službene novine  Kantona  Sarajevo“,  broj:  32/05).

  Općinsko  vijeće  je  na  38.  sjednici  održanoj  15.07.2019.  godine donijelo Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „POSLOVNO-TRGOVAČKI CENTAR  BOSNA  AUTO“  („Službene  novine  Kantona  Sarajevo“  br.  25/08),  koja  je  na  21.  sjednici održanoj 30.10.2014. godine stavljena van snage – Odluka o stavljanju van snage Odluke o pristupanju  izradi  Urbanističkog  projekta  „Poslovno-trgovački  centar  Bosna  Auto“    („Službene  novine Kantona Sarajevo“ br. 45/14).

  Investitor  „Wilson“  d.o.o.  Sarajevo,  kao  većinski  vlasnik  zemljišta  i  nekretnina  obuhvatu    Urbanističkog   projekta   „BOSNA   AUTO-GRBAVICA   II“   („Službene   novine   Kantona   Sarajevo“,  broj:  32/05),  obratio  se  zahtjevom  za  pokretanje  inicijative  za  izradu  novog  Urbanističkog projekta „BOSNA AUTO –GRBAVICA II“, obzirom da važeći nije proveden, te  da  urbanistička  rješenja  postojećeg  plana  ne  zadovoljavaju  potrebe  kako  tržišta  tako  i  većinskog  vlasnika  predmetnog  zemljišta,  pa  ih  je  poželjno  korigovati  na  način  da  se  pored  interesa  investitora  kroz  predmetni  plan,  prostor  oplemeni  na  način,  koji  će  zadovoljiti  i  potrebe lokalne zajednice i njenog stanovništva za savremenim sadržajima. Kako se nazivu važećeg Urbanističkog projekta „BOSNA AUTO-GRBAVICA II“ veže za  ranijeg  vlasnika  većeg  dijela  navedenog  lokaliteta,    predloženo  je  da  se  dosadašnji  naziv  izmjeni i da novi naziv glasi: URBANISTIČKI PROJEKAT „GRBAVICA II – STROJORAD“.

  Zadovoljenje potreba lokalne zajednice i njenog stanovništva savremenim sadržajima, kroz Nacrt Odluke se usmjerava ka „izgradnji stambeno-poslovnog  centra“, uz smjernicu da ti sadržaji budu „maksimalne spratnosti objekata do Po+P+7 etaža (stanovanje) uz mogućnost primjene akcenata u prostoru spratnosti Po+P+12 (hotel) do Po+P+22 (stanovanje)“.

  Povećanje spratnosti za više od tri puta od one koja je maksimalna, a regulacioni plan koji bi sagledao širu sliku i potrebe nije naveden kao planski osnov, već je to Prostorni plan Kantona Sarajevo, koji svojim mjerilom ne može analizirati ovakve mikrolokacije i dati polazne smjernice, potrebno je preispitati i u kontekstu „zadovoljenja potreba lokalne zajednice“, kao i u kontekstu zadovoljenja uslova i kvaliteta života i okoliša šire zajednice.

  Obzirom da je riječ tek o Odluci o pristupanju, koja definiše daljnje aktivnosti na izradi Projektnog programa, a koji će biti podloga za izradu urbanističkog projekta, šira javnost ima od samog početka priliku da se upozna sa namjerama za izgradnju i uređenje prostora „Strojorada“, što Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini pozdravlja kao pozitivan primjer transparentnosti i konsultiranja javnosti. Stoga, cjelokupan proces treba biti propraćen uključivanjem i stručne javnosti, koja može dati svoj nemjerljiv doprinos u planiranju korištenja gradskog zemljišta, a posebno ovako vrijednih i atraktivnih lokacija.

  Podijeli

  Iz arhive