JAVNA RASPRAVA: GRBAVICA II – STROJORAD
  • 2019-07-12
  • Kao što smo već pisali, Općina Novo Sarajevo, u svojstvu Nosioca pripreme, poziva na Javnu raspravu na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „GRBAVICA II – STROJORAD“. Pozivamo sve stanovnike da se aktivno uključe u kreiranje javnog prostora u ovom gradu i da učestvuju na javnim raspravama.

    Obzirom da je riječ tek o Odluci o pristupanju, koja definiše daljnje aktivnosti na izradi Projektnog programa, a koji će biti podloga za izradu Urbanističkog projekta, šira javnost ima od samog početka priliku da se upozna sa namjerama za izgradnju i uređenje prostora „Strojorada“, što Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini pozdravlja kao pozitivan primjer transparentnosti i konsultiranja javnosti. Stoga, cjelokupan proces treba biti propraćen uključivanjem i stručne javnosti, koja može dati svoj nemjerljiv doprinos u planiranju korištenja gradskog zemljišta, a posebno ovako vrijednih i atraktivnih lokacija.

    Ovim putem vam dajemo primjer pisma, sastavljen ispred UO AABiH, sa pitanjima koja su nama ostala nejasna, a koja planiramo predati prije javne rasprave. Primjerak, kojeg možete pogledati OVDJE možete koristiti kao urnek, dodati svoja pitanja, koristiti i naša i poslati na adresu Općine Novo Sarajevo (urbanizam@novosarajevo.ba ili na protokol Općine do 15.07.2019. do 16.00 h). Javna rasprava će biti održana 15.07.2019. u 17 sati u prostorijama JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo, ul. Kemala Kapetanovića br. 17 u Sarajevu.

    Podijeli

    Iz arhive