JAVNA TRIBINA: CRNI VRH
 • 2019-03-20
 • Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini dobila je poziv od strane  Općine Centar za učešće u Javnoj tribini po pitanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski park ‘Crni vrh’.

  Obzirom da ovaj poziv na Javnu tribinu nije objavljen na stranici Općine Centar, kao niti Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, ovim putem Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini obavještava zainteresovana lica, da prema navodima u dopisu koji je upućen na adresu Asocijacije, Javna tribina će se održati 25.3.2019.godine, u 16:30h, u prostorijama MZ Crni Vrh-Gorica (Avde Jabučice 52).

  Asocijacija arhitekata u BiH je u proteklom periodu uputila niz pitanja o ovom planskom dokumentu u proceduri, te ukazala na niz problema koji se vežu za njegovu izradu i postupak donošenja, zbog čega je tražila i očitovanje uključenih, te podršku nadležnih institucija.

  Asocijacija arhitekata u BiH ovim putem poziva zainteresovane građane da se uključe u Javnu tribinu, te svojim prijedlozima, sugestijama i zahtjevima, doprinesu boljem i ravnopravnijem odnosu prema prostoru koji nas okružuje.

  Podijeli

  Iz arhive