IZLOŽBA: Hatinac. Iza struktura
 • 2021-07-21
 • Izložba Hatinac. Iza struktura rezultat je višemjesečnog istraživanja i analize naselja Hatinac u njegovim povijesnim, socijalnim i kulturalnim aspektima, a nastala je sa ciljem vizualizacije istraživačkih rezultata procesa detektiranja kolaboracije različitih aktera kao što su studenti, nastavnici, nezavisni praktičari, gradska vlast, susjedstvo i drugi. Izložba afirmira poziciju multidisciplinarnosti koja nastaje traganjem za projektnim zadatkom unutar kojega su detektovane slabosti, prijetnje i izazovi na polju arhitekture, prostornih odnosa i dizajna. Želja je definirati alternativnu metodologiju i drugačije protokole a koji bi se upredmetili u različitim medijima – fotografija, video, dizajn, objekat, skulptura, dokumetaristika, scenografija, socijalna interakcija. Pored radova studenata i nastavnika Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, Odsjeka za arhitekturu Međunarodnog Univerziteta Burch u Sarajevu, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjaluci, Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu i Tekstilnog odsjeka Tehničkog fakulteta u Bihaću, na izložbi su zastupljeni radovi arhitekata Aide Husetić, Ene Kukić, Dinka Jelečevića, Narcise Gaković Bašić, Mirona i Ahmeda Ibrahimpašića, videografa Seada Okića, fotografa Mehmeda Mahmutovića i dizajnera Adnana Suljkanovića.

  U konačnici, sa ovom izložbom se želi ukazati na istraživačke procese kojima je cilj artikuliranje novih koncepata socijalnog uključenja. Pritom lokalna gradska geografija služi kao tematski okvir za uprizorenje nove održive budućnosti. Kao vodilja istraživanjima lokalnih dinamika naselja Hatinac, ekstrahirana su neka od ključnih pitanja – da li je uopće moguće oživjeti stare i zapostavljene prostorne tačke i kako? Na koji način vratiti život u napuštene objekte industrijske prošlosti? U kojoj mjeri je moguće artikulirati nove prostorne vrijednosti i kakva je uloga arhitekata, urbanista, dizajnera, umjetnika ali i lokalnog stanovništva? Može li socijalna praksa i politička formacija solidarnosti animirati i potaknuti nove oblike razmišljanja i djelovanja u lokalnoj zajednici?

  Idejna baza sa koje je moguće promatrati funkcionalnu i utopijsku viziju transformacije naselja Hatinac, jeste istoimeni simpozij iz marta 2021. godine ali i drugi diskurzivni sadržaji kao što su Kombiteks 1982: Tranzicija i reinterpretacija sjećanja (2016); umjetnička izložba Artefakti buduće prošlosti (2017) u nekadašnjem Klubu radnika Kombiteksa (danas KRAK) i naučni simpozij Industrijsko naslijeđe na prostoru Bihaća između realnosti i vizije (2017) u Kombiteksovoj ugašenoj predionici. Činjenica da se radi o gradskom naselju udaljenom od centra grada tek nekoliko minuta, ali i njegov rekreativni potencijal zbog toka rijeke Une sa nekoliko markantnih kupališta, pokreće niz pitanja o novoj prostornoj dinamici toga dijela grada.

  Izložba je realizirana sredstvima The Headley Trust iz Londona, Fondacije Kulturno naslijeđe bez granica iz Sarajeva i Grada Bihaća.  Izložba je realizirana također u partnerstvu sa AABH.

  Centar za savremenu kulturu KRAK (Hamze Hume bb, Bihać)
  Otvaranje izložbe: subota 24.7.2021. u 19h
  Izložba je otvorena od 24.7.2021. do 20.8.2021.
  Podijeli

  Iz arhive