Katarina Bošnjak

Katarina Bošnjak trenutno funkcionira na multitasking relaciji rada asistentice na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu – Katedra za urbanizam i prostorno planiranje, dugogodišnjeg članstva LIFT-prostornih inicijativa – organizacioni tim Dana Arhitekture u Sarajevu, te dio Uredničkog odbora AABH.

Novajlija u akademskom istraživanju, sa interesom u istraživanju razvoja identiteta kroz manifestacije višeslojnih ‘ranjivosti’ prostora i njegovog konteksta. U ‘slobodno’ vrijeme bavi se natječajima, ilustriranjem, videografijom, planinarenjem, trčanjem, yogom, i gubljenjem u vječitoj radoznalosti kroz razne naučne i kreativne discipline.