Ibrica Jašarević

Partner u studiju Filter arhitektura. Član AABH od 2008.