Boris Trapara

Boris Trapara je arhitekta i istoričar arhitekture. Diplomske i postdiplomske studije arhitekture završio je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao stipendista vlade Francuske odlazi na doktorske studije u Pariz, u trajanju od tri godine na institut INALCO pri Univerzitetu Sorbonne Paris Cité, gdje 2019. doktorira s temom From Vienna to Sarajevo, role models and replicas in the architecture of Austro-Hungarian period i stiče titulu doktora istorijskih nauka. Studirao je paralelno na dva doktorska programa. Drugu doktorsku titulu iz oblasti tehničkih nauka stekao je 2020. godine na Internacionalnom Burch univerzitetu.

Tokom školovanja učestvovao je na međunarodnim takmičenjima inovatora na kojima je osvojio 9 zlatnih, srebrenih i bronzanih medalja u polju tehničkog stvaralaštva u: Banjoj Luci, Moskvi, Ženevi, Parizu, Budimpešti, Seoulu i Zagrebu. Nakon studija volontirao je u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, radio je kao viši asistent na predmetu istorija arhitekture i umjetnosti na Odsjeku za arhitekturu Internacionalnog Burch univerziteta, a zatim kao saradnik Cultural Heritage Without Borders BiH, fondacije za zaštitu naslijeđa. Na Institutu za istoriju umjetnosti pri Univerzitetu u Beču boravio je jedan semestar kao istraživač i stipendista vlade Austrije.

Učestvovao je na domaćim i međunarodnim naučnim projektima i skupovima. Objavio je više od 50 stručnih i naučnih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama; časopisima, knjigama i na internet portalima. Kao gost predavač prezentovao je kulturno-istorijsko naslijeđe naše zemlje na arhitektonskim fakultetima u Stokholmu, Upsali, Gotlandu, Rigi, Beču i Parizu. Fokus njegovih interesovanja su zaštita i promocija kulturno-istorijskog naslijeđa. Aktivni je član Asocijacije arhitekata u BiH, NK ICOMOS u BiH i organizator i domaćin prvog Seminara o bosanskohercegovačkoj baštini na INALCO institutu, Sorbonne Paris Cité Univerzitetu.