Boris Trapara

Boris Trapara je rođen i odrastao u Sarajevu gdje je završio osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje. Diplomirao i magistrirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno je stipendista francuske vlade i student završne godine doktorata iz istorije arhitekture na INALCO institutu, Sorbonne Paris Cité Univerzitetu.
Tokom školovanja učestvovao je na međunarodnim takmičenjima inovatora na kojima je osvojio 9 zlatnih, srebrenih i bronzanih medalja u polju tehničkog stvaralaštva u: Banjoj Luci, Moskvi, Ženevi, Parizu, Budimpešti, Seoulu i Zagrebu. Nakon završetka master studija, Boris Trapara je volontirao u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i radio kao asistent na predmetu Istorija arhitekture i umjetnosti na Odsjeku za arhitekturu Internacionalnog „Burch“ Univerziteta. Kroz rad „CHwB“-a (Kulturno naslijeđe bez granica) bio je angažovan na više različitih domaćih i međunarodnih projekata koji su se bavili zaštitom i promocijom kulturno-istorijskog naslijeđa u Bosni i Hercegovini, prvo kao pripravnik, a danas kao vanjski saradnik. Pored naslijeđa, koje je njegova preokupacija, Boris Trapara aktivno radi kao arhitekta na projektovanju stambenih individualnih objekata i enterijera. Objavio je više od 50 stručnih i naučnih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama; časopisima, knjigama i na internet portalima. Kao gost predavač prezentovao je kulturno-istorijsko naslijeđe naše zemlje na arhitektonskim fakultetima u Stokholmu, Upsali, Gotlandu, Rigi, Beču i Parizu.
Boris Trapara je aktivni član Asocijacije arhitekata u BiH, NK ICOMOS u BiH, Asocijacije inovatora u BiH, i organizator i domaćin prvog Seminara o bosanskohercegovačkoj baštini na INALCO institutu, Sorbonne Paris Cité Univerzitetu.