Andrea Pavlović

Andrea Pavlović. 11.08.1983. Lav.

Rođena na 43.8563°N, 18.4131°E i 26 godina poslije završila Arhitektonski fakultet u Sarajevu, odbranila diplomski na Katedri za urbanizam- uspješno.

Urbanizam i prostorno planiranje postaje i ostaje osnovna preokupacija profesionalnog života. Znanje i iskustvo koje se kali godinama i kroz desetke planskih dokumenata, čiji put od izrade do usvajanja najviše liči na stalnu borbu samim sa sobom i ti protiv svih, primjenjuje i na angažman u Asocijaciji arhitekata u BiH, gdje sa ostalim idealistima čeka nešto novo. Jer #treba.

Najčešće je možete sresti na nekoj od planina, odakle posmatra prostor sa visoka.