Fond otvoreno društvo BiH podržao AABiH u doba krize
 • 2020-05-29
 • Raznim nivoima vlasti u BiH napori AABiH u razvoju arhitekture ali i ekonomskom razvoju, očuvanju radnih mjesta u doba krize, nisu bili pretjerano interesantni. Na naše molbe za pomoć nismo naišli na konkretne odgovore. Sluha nije bilo ni za poteškoće u kojima se AABiH, zajedno sa nizom drugih udruženja našla pa su tako odlučili udruženja isključiti i od pomoći predviđene zakonom koji je trebao ublažiti posljedice krize izazvane pandemijom. No čemu se nadati kada su zapostavljene i institucije poput Zemaljskog muzeja?

  Naime, pandemija se jako odrazila na funkcioniranje AABiH. Većina naših aktivnosti vezana je upravo za javna okupljanja (izložbe, predavanja, kursevi…) koje u proteklom periodu nismo mogli (i još ne možemo) održavati. Klijente u co-working prostoru kriza je potpuno rastjerala, ostavivši tako AABiH prazan, nefunkcionalan prostor za koji je još uvijek trebalo plaćati ugovorenu najamninu, nešto smanjenu razumijevanjem najmodavca (Nije li bizarno da udruga arhitekata, onih koji kreiraju prostor, nema svoj prostor?). AABiH je navikla raditi bez tuđe pomoći, oslonjena samo na vlastite snage no sada se našla u položaju kada su svi izvori prihoda bili potpuno onemogućeni. Srećom, kao financijski odgovorna organizacija, AABiH je imala dovoljno rezervnih sredstava za suočavanje sa krizom u prvom momentu no prolongiranje krize prijetilo je opstanku AABiH.

  Fond otvoreno društvo BiH prepoznao je nastojanja AABiH i odlučio, nakon naše molbe, uputiti pomoć kojom će AABiH prevazići krizni period i osigurati funkcioniranje prostora u kojem se pored AABiH nalaze i privredni subjekti, članovi HUBa. Ovime se Fond otvoreno društvo još jednom pokazao kao prijatelj AABiH. Prisjetit ćemo se pomoći koju je FOD BiH pružio Asocijaciji arhitekata u još jednom kriznom periodu, tijekom opsade Sarajeva kada je uz njihovu pomoć AABiH opstala.  Ova podrška puno znači imajući u vidu da dolazi od organizacije posvećene promicanju vrijednosti humanizma čime je potvrđeno da su aktivnosti AABiH ispravne. Ovom prilikom se na svoj iskazanoj pomoći i podršci najiskrenije zahvaljujemo.

  Međutim, mi ono što smo dobili, želimo dijeliti dalje. Sada prostor Creative HUBa može poslužiti kao „safe space“ za one pogođene krizom.  Pozivamo stoga arhitekte ali i ostale kreativce koji su pogođeni krizom da nam se jave kako bi im pružili radni prostor  pod specijalnim uvjetima. Ukoliko ste firma koja mora smanjiti troškove ili freelancer kojem treba mirno mjesto za rad, javite nam se, formirat ćemo za vas poseban paket uz dogovor. Ono što imamo skromno je ali ćemo to podijeliti s vama.

  Podijeli

  Iz arhive