Dodijeljene studentske nagrade Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • 2021-04-07
 • Arhitektonski fakultet u Sarajevo nakon dugog niza godina ponovo je organizovao smotru najboljih studentskih radova.

  Komisija za odabir studentskih radova i dodjelu studentskih nagrada je ove godine dodijelila studentske nagrade najboljim radovima u tri kategorije, i to:

  Nagrada “Juraj Neidhardt“ za najuspješniji studentski završni projekt: Jahić Bakir za „Idejni projekat kulturno-edukacijskog centra u Tuzli/lokalitet i memorija mjesta Behram-begove medrese“;
  Nagrada “Dušan Smiljanić“ za najuspješniji studentski semestralni projekt: Zoletić Edin za „Transformacija urbanog partera – park Hastahana (Nijaz Duraković)“; i
  Nagrada “Husref Redžić“ za najuspješniji studentski naučno-istraživački rad: Bošnjak Katarina za „Utjecaj uprostorenja liminalnog na fenomen granica u kontekstu idoluma eshatona abrahamskih religija“.

  O nagrađenim radovima Komisija je sastavila i kratke komentare koji daju uvid u suštinu projekata i istraživačkog rada.

  O Kulturno-edukacijskom centru u Tuzli studenta Bakira Jahića:
  “Ispravnim metodološkim postupkom u tretmanu memorije mjesta, autor suptilno naglašava i ocrtava historijsku urbanu matricu koja je nestala, zbog paradoksalno razloga postojanja samog grada – rudnika soli.
  Arhitektonski projekat kulturno-edukacijskog centra u Tuzli – lokalitet i memorija mjesta Behram-begove medrese predstavlja savremenu interpretaciju kontinuiteta funkcije i urbane forme. Osjetljivo gradsko raskršće je riješeno skladnom arhitektonskom kompozicijom bočnih trostranih prizmi različite spratnosti i postojeće, centralno pozicionirane, pseudomaurske kapije, koja je ostala kao usamljeni spomenik od nekadašnje Behram-begove medrese. Interpolacija novih volumena sa postojećim portalom je rezultirala uzbudljivim i kontrastnim oblikovnim konceptom, u kojem je ostvarena kvalitetna interakcija savremenih i historijskih fizičkih struktura. Posebno se ističe iskazano poznavanje tehničkih i konstruktivnih aspekata u projektu, koji sublimiraju cjelokupnu sliku o autorskom pristupu.”

  O Tranformaciji urbanog partera – Park Hastahana studenta Edina Zoletića:
  “Tretman prostornog obuhvata, način transformacije i identifikacija karaktera parka „Hastahana (Nijaz Duraković)“ su u dugogodišnjem fokusu interesa javnosti.
  Logičnim i promišljenim pristupom autor kreira inovativnu urbanu scenu, koja je vođena idejom jasne distinkcije gornje parkovne površine uz Kranjčevićevu ulicu i donjeg atraktivnog polivalentnog trga, koji prati glavnu saobraćajnu arteriju, Titovu ulicu. Konceptualna podjela prostora je omogućena razlikom u visinskim kotama terena, smiono iskorištenim za uvođenje funkcionalne kaskade – „savremenog bazara“ po obodu longitudinalnog trga, čiji su ravni krovovi „uronili“ ispod parkovne površine. Predložena urbanistička kompozicija eliminira postojeću barijeru kamenog potpornog zida, uvlačeći pješačka kretanja ka „nižem-javnom/gradskom trgu“, koji se otvara pred objektom Muzeja grada Sarajeva na istočnom dijelu parcele. Projektirano centralno stepenište prati okomitu osu pješačkih kretanja ka ulici Goruša, razdvajajući gornju „privatnu/intimnu zonu“ na ozelenjenu površinu dječijeg igrališta i gradskog parka. Predloženim konceptualnim rješenjem autor artikulira novi karakter urbanog partera koji može funkcionirati dvojako: kao autonomna cjelina ili kao javni pejzaž socijalnog grupisanja.”

  O istraživačkom radu Utjecaj uprostorenja liminalnog na fenomen granica u kontekstu idoluma eshatona abrahamskih religija studentice Katarine Bošnjak:
  “U svom radu autor govori o značaju religijske misli u tumačenju fenomena granice i njenog preslikavanja u prostoru, fokusirajući se na eshatološka promišljanja u mogućnostima prepoznavanja interpretacije uprostorenja liminalosti u eshatološkom idolumu triju abrahamskih religija – judaizma, kršćanstva i islama.

  U tom smislu, pokušava pronaći mogući arhetip granice, za šta se služi komparacijom konceptualizacije kretanja duše kroz liminalne stadije njene ontološke transformacije, u skladu sa religijskim kanonima, i analizom prostornog kodiranja liminalnih zona. To je rezultiralo prepoznavanjem eshatona kao prijelaza – praga, tj. osnove za dalju analizu prostornih elemenata koji se u njemu pojavljuju, te kao uprostorenog okvira u kojem je moguće identificirati vrata kao element koji najbliže odgovara arhetipu granice. Važno je istaknuti da autor strukturira interdisciplinarni pristup izučavanju fenomena granice, kombinirajući teologiju, filozofiju, arhitekturu i urbanizam, što je novum unutar limoloških studija i predstavlja značajan doprinos razvoju predmetnog istraživanja.”

  Više o nagrađenim radovima možete pogledati na službenoj web stranici Arhitektonskog fakulteta Sarajevo.

  Osim studentskih nagrada, Komisija je dodijelila i posebnu Nagradu “Muhamed i Reuf Kadić” za stvaralački iskorak u arhitekturi, ito kao posthumno priznanje arhitekti i profesoru Seadu Gološu.
  “Biografija arhitekte Seada Gološa je obilježena bogatim arhitektonskim opusom, osebujnim profesionalnim i artističkim dometom o kojem svjedoče brojne nagrade, kao i izbor u umjetničko-nastavno zvanje vanrednog profesora na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
  Iznimno je angažiran u strukovnim udruženjima, neumorno promovirajući pozitivne vrijednosti profesije kao višegodišnji član Asocijacije arhitekata Sarajeva – ASAS i njen predsjednik od 2007.- 2009. godine.
  Kontinuirana projektantska praksa arhitekte Gološa je trajala više od dvadeset pet godina i ogledala se u projektiranju i realiziranju velikog broja arhitektonskih objekata u zemlji i inozemstvu, različite složenosti i tipologije.”

  Više o priznanju profesoru Seadu Gološu također možete pronaći na web stranici Fakulteta.

  Kolegama studentima Asocijacija arhitekata Bosne i Hercegovine upućuje iskrene čestitke uz želje da i u profesionalnom životu nastave biti izvanredni.

  Podijeli

  Iz arhive