DODATNO OBRAZOVANJE
 • 2016-11-23
 • Autor: Format – Narcisa Bašić Gaković

   

  Obrazovanje odraslih u sklopu cjeloživotnog učenja je tema koja se u našem društvu počela spominjati u zadnje vrijeme. Kompetencije kadrova koje završe formalno obrazovanje nisu u skladu sa potrebama tržišta. Veliki postotak nezaposlenih osoba, naročito mladih postaju socijalno isključeni. S druge strane, perspektivne industrije vape za kvalitetnim kadrom, čija zanimanja često nisu atraktivna za mlade ljude. Obrazovanje odraslih u sklopu cjeloživotnog učenja se nudi kao potencijalno rješenje.
  Međutim, u Bosni i Hercegovini ono nailazi na niz izazova, počev od zakonske regulative, preko planskog izdvajanja sredstva u javnim proračunima do razvoja kvalitetnih programa.
  Pojavom stranih finansijera i kompanija koje se suočavaju sa problemom ljudskih resursa, pokrenuto je nekoliko Centara za obrazovanje odraslih koji pružaju stručne i specijalističke edukacije, te pomažu pojedincima da steknu nove vještine koje se traže na tržištu rada.

  Izvor: https://survivingmexico.files.wordpress.com/2015/07/ghandi-quote-lent-2015.jpg

  Izvor: https://survivingmexico.files.wordpress.com/2015/07/ghandi-quote-lent-2015.jpg

  Centar za specijalističke edukacije u industriji namještaja ‘Format’ je inciran od strane Ećo Company i podržan programom Prilika Plus kojeg finansira SDC (Švicarska agencija za razvoj i saradnju).
  Cilj ovog centra je razvoj drvne industrije i industrije namještaja kroz razvoj ljudskih potencijala. Bazira se na specijalizaciji, nadogradnji znanja i kompetencija za ona radna mjesta koja su u skladu sa potrebama tržišta. Osim toga, centar umrežava obrazovne institucije sa privredom.
  Stručne obuke zasnovane 80% na praktičnosti su: Obuka za CNC operatera; Obuka za CNC programera, Obuka za stolara pločastog namještaja, Obuka za tapetara, Obuka za lakirera.

  Napredne specijalističke obuke su: Obuka za arhitektu enterijeristu i Obuka namjenjena srednjem menadžmentu drvnog sektora: „Razvoj liderstva i stručnih vještina u industriji namještaja i prerade drveta“, kojeg implementira Univerzitet primjenjenih nauka iz Berna, Švicarska. 

   

  © Format

  © Format

  Softverski kursevi u Centru Format: AutoCad, 3DS Max, SolidWorks, Grafički dizajn, Web dizajn. Seminari iz poslovnih vještina su namjenjeni srednjem menadžmentu:

  – Komunikacijske i prezentacijske vještine;

  – Leadership&menadžment;

  – Pregovaračke vještine;

  – Prodaja i marketing;

  – Poslovni bonton;

  – Motivacija;

  – Ljudski potencijali…itd.

  Centar Format ima dugogodišnju saradnju sa Arhitektonskim fakultetom u Sarajevu, gdje unazad 4 godine raspisuje konkurs na katedri „Enterijeri i dizajn“, te u saradnji sa Eco Company, izrađuje protutipove namještaja za najbolje studentske radove. Protutipovi su izloženi u sklopu Sarajevo Green Design Festival-a 2012 godine i na Izložbi protutipova u Burencetu na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu u januaru ove godine.

  © Format

  © Format

  Aktuelne nadolazeće edukacije u Centru Format su:
  – Obuka za CNC operatera (u prilogu flayer). Početak obuke 01.12.2016. Vise informacija o obuci i prijave: http://www.format.ba/treninzi/obuka-za-cnc-operatera
  – Obuka za stolara montažera (u prilogu flayer). Početak obuke 01.12.2016. Više informacija na: http://www.format.ba/treninzi/stolar-montaer
  – Obuka za lakirera u industriji namještaja (u prilogu flayer). Početak obuke 01.12.2016. Više informacija na linku: http://www.format.ba/treninzi/obuka-za-lakirera-u-drvnoj-industriji

  Prijaviti se možete putem web stranice (gore navedenih linkova) ili putem maila na: narcisa@format.ba

  © Format

  © Format

  Podijeli

  Iz arhive