COLLEGIUM ARTISTICUM 2022 – POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA
 • 2022-02-18
 • Obavještavamo sve arhitektice i arhitekte u BiH da je poziv za dostavljanje radova za izložbu Collegium Artisticum 2022 otvoren. Izložba je selektivnog karaktera i predstavlja najznačajniju smotru urbanizma, arhitekture i dizajna u Bosni i Hercegovini.

  Pravo izlaganja imaju redovni članovi, aktivni članovi, umirovljenici AABiH i studenti apsolventi sa izmirenom ukupnom godišnjom članarinom zaključno sa 10. martom tekuće godine. Autori mogu sudjelovati sa djelima koja do sada nisu izlagana na izložbama „COLLEGIUM ARTISTICUM“, a svaki autor, koautor, arhitektonski biro ili tim autora, mogu konkurisati sa najviše tri (3) projekta. Kategorije radova su: realizacija, ideja i enterijer.

  Izložbe u prethodnim godinama su uspješno organizovane sa internacionalnim žirijem i velikim brojem prijavljenih radova. A izložba Collegium Artisticum – Arhitektura je, osim u Sarajevu, ranije je predstavljana i u drugim bh gradovima (Tuzla, Mostar, Trebinje, Banja Luka, Zenica, Kakanj, Bihać) te u Novom Sadu (Srbija) i Grazu (Austrija). S obzirom na prepreke koje nam je donijela 2020. i 2021., CA je na svoj tradicionalni datum, prilagođen online formatu izložbe i virtualne šetnje kroz galeriju. U slijedećim danima ćemo vas više upoznati sa članovima žirija.

  Autori koji konkurišu za sudjelovanje na izložbi, dužni su do 08/03/2022 dostaviti:

  -Prijavu AABH sa svim traženim podacima (dostaviti članski karton ako se tek prijavljujete za članstvo)

  -Potvrdu o uplaćenoj članarini (Do 10.3.)
  -Tekstualno obrazloženje – Koncept rada – Jedna stranica A4
  -Situacioni nacrt (Urbanizam, Arhitektura), na formatu A3 (moguće van razmjere)
  -Karakteristični tlocrt/tlocrte na formatu A3 (moguće van razmjere)
  -Karakteristični presjek/presjeke na formatu A3 (moguće van razmjere)
  -Fasade, 3D renderi, perspektivni prikaz, fotografije makete ili fotografije realiziranog djela (do 10 prikaza na formatu A3)
  -Detalje mobilijara i posebno dizajniranih cjelina (enterijer) na formatu A3
  -Prijedlog plakata (prezentacija rada) na A3 formatu

  Autor/autori će sami odrediti koji obim i broj priloga smatraju da je potreban za adekvatnu prezentaciju njihovog rada i koje će dostaviti za selekciju.

  Sve priloge autori šalju u pdf formatu (10mb) na email press@aabh.ba    

  Rokovi za dostavljanje radova su sljedeći:

  Do 08/03/2022 – Slanje radova za selekcionu komisiju –pdf format na press@aabh.ba

  10.-12/03/2022 –  Žiriranje radova, odluka o nagrađenim radovima

  Do 16/03/2022   – Slanje štampanog primjerka plakata za finalnu prezentaciju na izložbi, a nakon usvajanja od strane selekcione komisije – Plakat dostavljen u prostorije AABH (Alipašina 2).  Uz printani plakat je potrebno dostaviti pdf ili jpg format plakata snimljen na CD.

  5. april 2022 – Javna dodjela nagrada na otvaranju izložbe „COLLEGIUM ARTISTICUM“ 

  Formular za prijavu: PRIJAVA-CA-2022
  Pravilnik izložbe: PRAVILNIK IZLOZBE CA

  Sva dodatna pitanja slati na press@aabh.ba ili info@aabh.ba sa naznakom: CA22 Info.

  Podijeli

  Iz arhive