COLLEGIUM ARTISTICUM 2018 – produženje roka za prijave
 • 2018-03-01
 • Informiramo sve članove AABH da je rok za prijave na izložbu „COLLEGIUM ARTISTICUM 2018“ pomjeren na 6.03.2018. (utorak) do 23:59 sati.

  Pravo izlaganja na izložbi imaju redovni članovi, aktivni članovi, umirovljenici AABIH i studenti apsolventi sa izmirenom ukupnom godišnjom članarinom zaključno sa 15. martom tekuće godine.  

  Autori mogu sudjelovati sa djelima koja do sada nisu izlagana na izložbama „COLLEGIUM ARTISTICUM“.

  Svaki autor, odnosno koautor može konkurirati sa najviše tri (3) djela. Kategorije radova su: realizacija, ideja i enterijer.

  Autor koji konkurira za sudjelovanje na izložbi, dužan je do 06.marta dostaviti:

  • Prijavu AABIH sa svim traženim podacima (dostaviti članski karton ako se tek prijavljujete za članstvo)
  • Potvrdu o uplaćenoj članarini (do 15.3.)
  • Tekstualno obrazloženje – koncept rada – jedna stranica A4
  • Situacioni nacrt (urbanizam, arhitektura), na formatu A3 (moguće van razmjere)
  • Karakteristični tlocrt/tlocrte na formatu A3 (moguće van razmjere)
  • Karakteristični presjek/presjeke na formatu A3 (moguće van razmjere)
  • Fasade, 3D rendering, perspektivni prikaz, fotografije makete ili fotografije realiziranog djela (do 10 prikaza na formatu A3)
  • Detalje mobilijara i posebno dizajniranih cjelina (enterijer) na formatu A3
  • Prijedlog plakata (prezentacija rada) na A3 formatu

  Autor/autori će sami odrediti koji obim i broj priloga smatraju da je potreban za adekvatnu prezentaciju njihovog rada i koje će dostaviti za selekciju.

  Sve ove priloge autori šalju u pdf formatu (10mb) na email submit@aabh.ba    

  Izbor djela (selekciju) za izložbu, žiriranje radova i dodjelu nagrada vrši tročlana stručna komisija internacionalna imenovana od strane UO AABH.

  Izbor djela (selekciju) za izložbu, žiriranje radova i dodjelu nagrada za 2018. godinu još jednom vrši tročlana stručna internacionalna komisija koju čine: Idis Turato, Tadej Glažar i Christoph Hinterreiter.

  Više o članovima komisije pročitajte ovdje

  NAGRADE iz oblasti urbanizma, arhitekture i dizajna su slijedeće: GRAND PRIX , NAGRADA ZA REALIZACIJU, NAGRADA ZA IDEJU i NAGRADA ZA REALIZIRANI ENTERIJER.

  ROKOVI:

  • do 06. marta – slanje radova za selekcionu komisiju – pdf format na submit@aabh.ba
  • do 20. marta  – slanje štampanog primjerka plakata za finalnu prezentaciju na izložbi, a nakon usvajanja od strane selekcione komisije – plakat dostavljen u ured AABH.
  • 20.-25. marta –  žiriranje radova, odluka o nagrađenim radovima
  • 5. aprila – javna dodjela nagrada na otvaranju izložbe „COLLEGIUM ARTISTICUM 2018“.

  Ostale informacije možete pronaći na linku.

  NAPOMENA: Molimo vas da se potrudite po pitanju prezentacije vaših radova. Obzirom da će se prije odabira pobjedničkih radova vršiti selekcija radova za učešće na izložbi, nije svejedno kakav će utisak vaši radovi ostaviti na članove komisije. Držimo fige svim pojednicima i timovima autora koji se namjeravaju odazvati na poziv.

  *Za one koji prvi put učestvuju, na linku možete pogledati primjer projekta bookleta i plakata pripremljenog za izlaganje (dati projekat neće učestvovati na CA).

  Datum objavljivanja: 01.03.2018.

  *Zabranjeno je kopiranje objava sa web stranice AABH na druge portale i medije bez odobrenja od strane Asocijacije arhitekata u BiH.


  Podijeli

  Iz arhive