COLLEGIUM ARTISTICUM 2019 – POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA
 • 2019-02-11
 • Obavještavamo sve arhitektice i arhitekte u BiH da je poziv za dostavljanje radova za izložbu Collegium Artisticum 2019 otvoren. Izložba je selektivnog karaktera i predstavlja najznačajniju smotru urbanizma, arhitekture i dizajna u Bosni i Hercegovini.

  Pravo izlaganja imaju redovni članovi, aktivni članovi, umirovljenici AABIH i studenti apsolventi sa izmirenom ukupnom godišnjom članarinom zaključno sa 08. martom tekuće godine. Autori mogu sudjelovati sa djelima koja do sada nisu izlagana na izložbama „COLLEGIUM ARTISTICUM“, a svaki autor, koautor, arhitektonski biro ili tim autora, mogu konkurisati sa najviše tri (3) projekta. Kategorije radova su: realizacija, ideja i enterijer.

  Izložbe u 2017. i 2018. Godini su uspješno organizovane sa internacionalnim žirijem i velikim brojem prijavljenih radova. U posljednje dvije godine izložba Collegium Artsiticum – Arhitektura je, osim u Sarajevu, predstavljena i u drugim bh gradovima (Tuzla, Mostar, Trebinje, Banja Luka, Zenica, Kakanj, Bihać) te u Novom Sadu (Srbija) i Grazu (Austrija). Svi radovi koji su prošli selekciju su predstavljeni i na web stranici aabh.ba, kako u zajedničkoj virtuelnoj izložbi, tako i u pojedinačnim objavama, sve sa ciljem prezentiranja najupsješnijih arhitektonskih radova naših članova široj javnosti. 

  Selekciju za izložbu, žiriranje radova i dodjelu nagrada za 2019. godinu će vršiti tročlana stručna internacionalna komisija koju čine: Grozdana Šišović, Aljoša Dekleva i Adnan Harambašić.

  U slijedećim danima ćemo vas više upoznati sa članovima žirija.

  Autori koji konkurišu za sudjelovanje na izložbi, dužni su do 08/03/2018 dostaviti:

  • Prijavu AABH sa svim traženim podacima (dostaviti članski karton ako se tek prijavljujete za članstvo)
  • Potvrdu o uplaćenoj članarini (Do 10.3.)
  • Tekstualno obrazloženje – Koncept rada – Jedna stranica A4
  • Situacioni nacrt (Urbanizam, Arhitektura), na formatu A3 (moguće van razmjere)
  • Karakteristični tlocrt/tlocrte na formatu A3 (moguće van razmjere)
  • Karakteristični presjek/presjeke na formatu A3 (moguće van razmjere)
  • Fasade, 3D renderi, perspektivni prikaz, fotografije makete ili fotografije realiziranog djela (do 10 prikaza na formatu A3)
  • Detalje mobilijara i posebno dizajniranih cjelina (enterijer) na formatu A3
  • Prijedlog plakata (prezentacija rada) na A3 formatu

  Autor/autori će sami odrediti koji obim i broj priloga smatraju da je potreban za adekvatnu prezentaciju njihovog rada i koje će dostaviti za selekciju. Svim prijavljenim autorima/timovima biti će poslan orjentacioni predložak za dizajn plakata i projektne brošure.

  Sve priloge autori šalju u pdf formatu (10mb) na email press@aabh.ba    

  NAGRADE iz oblasti urbanizma, arhitekture i dizajna su slijedeće: GRAND PRIX, NAGRADA ZA REALIZACIJU, NAGRADA ZA IDEJU i NAGRADA ZA REALIZIRANI ENTERIJER.

  Rokovi za dostavljanje radova su sljedeći:

  Do 08/03/2019 – Slanje radova za selekcionu komisiju –pdf format na press@aabh.ba

  10.-15/03/2019 –  Žiriranje radova, odluka o nagrađenim radovima

  Do 20/03/2019   – Slanje štampanog primjerka plakata za finalnu prezentaciju na izložbi, a nakon usvajanja od strane selekcione komisije – Plakat dostavljen u prostorije AABH (Alipašina 2).  Uz printani plakat je potrebno dostaviti pdf ili jpg format plakata snimljen na CD.

  5. aprila 2019 – Javna dodjela nagrada na otvaranju izložbe „COLLEGIUM ARTISTICUM“

  Formular za prijavu: PRIJAVA CA19
  Pravilnik izložbe: PRAVILNIK

  Sva dodatna pitanja slati na info@aabh.ba sa naznakom: CA19 Info.

  Podijeli

  Iz arhive