Collegium Artisticum 2017 – Nagrada za realizaciju
 • 2017-04-27
 • Autor: AABH

  U sljedećim sedmicama vam predstavljamo nagrađene radove od strane stručnog žirija u sklopu Collegium Artisticum 2017. Prvi u nizu projekat, u kategoriji “Nagrada za realizaciju” jeste Urbana vila sa vinogradom – Kruškov Do, Sarajevo, iz 2012. godine arhitekte Seada Gološa, saradnik Ognjen Mandić.

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

  Urbana vila sa vinogradom - Kruškov Do, Sarajevo © Anida Krečo

  Urbana vila sa vinogradom – Kruškov Do, Sarajevo © Anida Krečo

  Predmetni objekt je projektiran kao višefunkcionalni objekt u kojem je smješten restoran zatvorenog tipa s vinskim podrumom i pratećim sadržajima, te  jednoporodični individualni stambeni objekt.  Objekt je lociran u naselju Gornji Kromolj u Sarajevu i izgrađen je na padinama naselja Nahorevo. Predmetna parcela je nepravilnog oblika ukupne površine 1,6 ha. Parcela je veoma strma i razlika između najniže i najviše tačke iznosi gotovo 50 metara.

  Na parceli se pored objekta i pristupnih puteva  nalazi i prvi sarajevski vinograd. Vinograd je organiziran na nadmoskoj visini od 700 m, a sastoji se od sljedećih vinskih vrsta: sivi pinot, chardonnay, pinot noir i zweigelt. Vinograd je organiziran na padini, na veoma strmom terenu i orjentiran prema jugu dok se sa sjeverne strane, iznad vinograda i objekta nalazi šuma.

  Urbana vila sa vinogradom - Kruškov Do, Sarajevo © Anida Krečo

  Urbana vila sa vinogradom – Kruškov Do, Sarajevo © Anida Krečo

  Vinograd i objekt su projektirani kao prirodni arhitektonsko-topografski ansambl. Ovakav arhitektonski koncept predstavlja jednu vrstu organskog terasinga na veoma strmoj padini, uz osnovnu ideju da se objekt sto vise “skrije” u brdo. Na taj nacin, objektu koji je organiziran na 5 etaža je zadržana privatnost, uz maksimalno poštovanje zatečene topografije. Objekt je organiziran u dvije funkcionalne cjeline koje cine ansambl. Prva funkcionalna cjelina se nalazi na nižoj koti padine i u njoj je organiziran Club Hedona sa restoranom, kuhinjom, uredom, vinskim podrumom, sanitarijama i sobom za goste. Pored klupskih sadržaja u suterenu je smještena tehnika, ostave i garaža. U višem dijelu objekta je jednoporodični stambeni objekt sa ulaznom partijom, kuhinjom i trpezarijom, četiri spavaće sobe sa kupatilima, te vešerajem i sanitarnim čvorom. Ispred objekta je natkriveni “deck”.

  Karakteristični presjek i nivo tlocrta

  Karakteristični presjek i nivo tlocrta

  Objekt je “utisnut” u padinu, kako bi svojim tlocrtom u najvećem dijelu bio “u brdu”. Praktično, samo prednja fasada koja je orjentirana ka jugu i sjajnoj vizuri prema gradu ostakljena je od poda do plafona i od zida do zida. Također, preko ravnog krova je zeleni krov koji prati nagib brda iznad objekta i omogućuje da kompletnom sekvencom dominira zelenilo i nadstrešnica koja fasadu štiti od atmosferilija, dok u ljetnom period ostakljenu fasadu štiti od sunca i ujedno obezbjeđuje sjenu za komforno korištenje “decka”. Objekt je projektiran i izveden kao niskoenergetski stambeni objekt se geotermalnim grijanjem i hlađenjem.

  Prikaz fasada

  Prikaz fasada

  Datum objavljivanja: 27.04.2017.

  Podijeli

  Iz arhive