COLLEGIUM ARTISTICUM 2023. – POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA
 • 2023-02-16
 • Obavještavamo sve arhitektice i arhitekte u BiH da je poziv za dostavljanje radova za izložbu Collegium Artisticum 2023. otvoren. Izložba je selektivnog karaktera i predstavlja najznačajniju smotru urbanizma, arhitekture i dizajna u Bosni i Hercegovini.

  Pravo izlaganja imaju redovni članovi, aktivni članovi, umirovljenici AABiH i studenti apsolventi sa izmirenom ukupnom godišnjom članarinom zaključno sa 10. martom tekuće godine. Autori mogu sudjelovati sa djelima koja do sada nisu izlagana na izložbama „COLLEGIUM ARTISTICUM“, a svaki autor, koautor, arhitektonski biro ili tim autora, mogu konkurisati sa najviše tri (3) projekta. Kategorije radova su: realizacija, ideja i enterijer.

  Izložbe u prethodnim godinama su uspješno organizovane sa internacionalnim žirijem i velikim brojem prijavljenih radova, a izložba Collegium Artisticum – Arhitektura je, osim u Sarajevu, ranije predstavljana i u drugim bh gradovima (Tuzla, Mostar, Trebinje, Banja Luka, Zenica, Kakanj, Bihać) te u Novom Sadu (Srbija) i Grazu (Austrija). S obzirom na prepreke koje nam je donijela 2020. i 2021., CA je na svoj tradicionalni datum, prilagođen online formatu izložbe i virtualne šetnje kroz galeriju. U slijedećim danima ćemo vas više upoznati sa članovima žirija.

  Autori koji konkurišu za sudjelovanje na izložbi, dužni su do 06/03/2023 dostaviti:

  -Prijavu AABH sa svim traženim podacima (dostaviti članski karton ako se tek prijavljujete za članstvo)

  -Potvrdu o uplaćenoj članarini (Do 06.3.)
  -Tekstualno obrazloženje – Koncept rada – Jedna stranica A4
  -Situacioni nacrt (Urbanizam, Arhitektura), na formatu A3 (moguće van razmjere)
  -Karakteristični tlocrt/tlocrte na formatu A3 (moguće van razmjere)
  -Karakteristični presjek/presjeke na formatu A3 (moguće van razmjere)
  -Fasade, 3D renderi, perspektivni prikaz, fotografije makete ili fotografije realiziranog djela (do 10 prikaza na formatu A3)
  -Detalje mobilijara i posebno dizajniranih cjelina (enterijer) na formatu A3
  -Prijedlog plakata (prezentacija rada) na A3 formatu

  Autor/autori će sami odrediti koji obim i broj priloga smatraju da je potreban za adekvatnu prezentaciju njihovog rada i koje će dostaviti za selekciju.

  Sve priloge autori šalju u pdf formatu (10mb) na email press@aabh.ba    

  Rokovi za dostavljanje radova su sljedeći:

  Do 06/03/2022 – Slanje radova za selekcionu komisiju –pdf format na press@aabh.ba

  08.-12/03/2022 –  Žiriranje radova, odluka o nagrađenim radovima

  Do 15/03/2022   – Slanje štampanog primjerka plakata za finalnu prezentaciju na izložbi, a nakon usvajanja od strane selekcione komisije – Plakat dostavljen u prostorije AABH (Alipašina 2).  Uz printani plakat je potrebno dostaviti pdf ili jpg format plakata snimljen na CD.

  5.april 2022– Javna dodjela nagrada na otvaranju izložbe „COLLEGIUM ARTISTICUM“

  Formular za prijavu: PRIJAVA-CA-2023
  Pravilnik izložbe: PRAVILNIK IZLOZBE CA

  Sva dodatna pitanja slati na press@aabh.ba ili info@aabh.ba sa naznakom: CA23 Info.

   

  Podijeli

  Iz arhive