Kategorija 5 / Enterijeri

USLUGA SADRŽAJ USLUGE
PROVJERA ZADATKA
 • početna savjetovanja po pitanju izrade prostornog i funkcionalnog programa.
 • savjetovanje po pitanju procesa izgradnje.
 • savjetovanja po pitanju odabira stilskog pravca.
IDEJNO RJEŠENJE
 • analizu parametara, koji su relevantni za izradu projekta, odabir stilskog pravca.
 • izrada do dvije najpovoljnije varijante osnovne prostorno-programske organizacije objekta, koje sadrže: osnovnu dispozicionu šemu organizacije prostora u tlocrtu; osnovnu dispozicionu shemu organizacije prostora u presjeku; osnovne podatke o ostvarenim karakteristikama prostora; grubi prostorni prikaz oglednog prostora.
IDEJNI PROJEKAT
 • razrada usvojene varijante idejnog rješenja.
 • okvirno usaglašavanje projekta arhitekture sa zahtjevima projektanata drugih struka i integriranje njihovih zahtjeva u projekat.
 • izradu projektne dokumentacije, sa dovoljnom količinom opisnih informacija, čiji sadržaj podrazumjeva: sve tlocrte projekta; dovoljan broj presjeka; najmanje dva vjerodostojna i detaljna prostorna prikaza objekta po prostornoj cjelini; okvirne opise materijalizacije prostora.
 • orijentacionu procjenu troškova izgradnje objekta.
GLAVNI PROJEKAT
 • razrada idejnog projekta.
 • podrobnije usaglašavanje projekta arhitekture sa zahtjevima projektanata drugih struka.
 • izrada projekta arhitekture, sa dovoljnom količinom opisnih informacija potrebnih za prikupljanje ponuda za izgradnju enterijera.
 • sheme elektrike i rasvjete.
 • sheme svih ugradbenih pozicija namještaja i druge ugradbene opreme.
 • specifikaciju druge ugradbene opreme.
 • predmjer/specifikaciju radova, materijala i opreme.
 • izradu detaljnih prostornih prikaza po svakoj tretiranoj cjelini.
IZVEDEBNI PROJEKAT
 • detaljna razrada glavnog projekta.
 • detaljno usaglašavanje projekta arhitekture sa projektima drugih struka, čija se izrada vrši u sklopu glavnog projekta.
 • detaljno usaglašavanje projekta arhitekture sa odabranom izvođačkom tehnologijom, odabranim materijalima i dinamikom izgradnje.
 • kontrola i izrada dinamike izgradnje.
 • radionički nacrti svih ugradbenih elemenata.
 • bilježenje i mapiranje eventualnih izmjena prilikom izgradnje.
 • savjetovanje i izrada rješenja za nepredviđene situacije prilikom izgradnje.
 • izrada izvedbenog projekta arhitekture, sa svim informacijama količinom potrebnim za proces izgradnje.
 • izrada izvedbenog predmjera za sve faze projekta.
TROŠKOVNIK
 • izrada detaljne procjene vrijednosti radova po svim stavkama procesa izgradnje.