CA2022 Specijalno priznanje za javno djelovanje – Festival kanalizacionih cijevi, Small Scale tim istraživačkog centra za prostor
 • 2022-05-23
 • Specijalno priznanje za javno djelovanje ove godine posebno je definirano u okvirima godišnje izložbe Collegium Artisticum 2022 – Arhitektura, kako bi se zasluženo dodijelilo Small Scale timu Istraživačkog centra za prostor za istrajan i značajan doprinos njihovoj lokalnoj zajednici.  Način na koji ovaj tim aktivno sudjeluje u dijalogu, pa čak ga i potiče, je inspiracija za sve nas stručnjake da povedemo više računa o životnoj okolini svakog čovjeka.

  Cilj Festivala je da pokrene debatu o problemu zagađenja rijeke Vrbas u Banjaluci. Koristeći model small SCALE projekta Istraživačkog centra za prostor, studentska radionica je obuhvatala mapiranje kanalizacionih ispusta i vizuelizaciju problema. Radionica predstavlja metod istraživanja i zajedničkog učenja kroz rad u kojem je multidisciplinarni pristup obrazovanju studenata fokusiran na praksi, vezi sa stvarnim kontekstom i saradnji sa lokalnom zajednicom.

  Rezultati su: (1) mapa kanalizacionih ispusta; (2) performans S.O.S. za Vrbas; (3) festivalska manifestaciona šetnja; (4) prostorna instalacija male razmjere; (5) izložba koja demistifikuje problem; (6) izložba Pejzaž Vrbasa- uslovno, studenata II ciklusa studija Studijskog programa Arhitektura i urbanizam; (7) panel diskusija; (8) video, koji promoviše ukazuje na problem.

  Jedan od glavnih rezultata je mala prostorna instalacija na glavnom gradskom trgu. Linijska prostorna struktura omogućuje fleksibilnost kombinovanja elemenata, jednostavnu (de)montažu, te različite konfiguracije. Osim što materijalizuje problemsko pitanje, instalacija postavlja korisnike u središte simulacije kanalizacionog sistema, osvješćuje njegovo neposredno prisustvo u svakodnevnom životu i razmjeru problema. Istovremeno je slobodnostojeća konstrukcija izložbenih panela koji osvješćuju problem ispuštanja kompletne otpadne vode direktno u rijeku Vrbas, čime ona postaje glavni gradski kolektor.

  Glavno pitanje “Kuda idu tvoja govna?”, uz prikaz uzoraka otpadne vode sa mjesta kanalizacionih ispusta, jasno objašnjava ideju Festivala. Festival potvrđuje vrijednosti višemedijskog i multidisciplinarnog pristupa, u kojem studenti iz zatvorenog prostora institucija izlaze u javni prostor. Na ovaj način povezani su ekološki, arhitektonski i umjetnički načini djelovanja. Pored obrazovnog, instalacija ima angažovani karakter u kojem stanovništvo poziva na udruživanje u cilju rješavanja jednog zajedničkog problema.

  O tretiranoj problematici i samom festivalu više možete vidjeti i na ova dva video linka: Festival kanalizacionih cijevi, Vrbas, Banja Luka, 20-25.9.2021. v1 i Festival kanalizacionih cijevi, Vrbas, Banja Luka, 20-25.9.2021. v2.

  U nastavku pročitajte šta je to naš tročlani stručni žiri imao da kaže o Festivalu.

  „Festival kanalizacionih cijevi“ u organizaciji i provedbi Istraživačkog centra za prostor iz Banja Luke, pod stručnim vodstvom Igora Kuvača i Borjane Mrde je ekološko-komunalna inicijativa za šire područje grada Banja Luke i rješavanje zagađenja rijeke Vrbas.

  Žiri dodjeljuje Priznanje ovom pothvatu zbog uspješne provedbe debate o zagađenju okoliša koja se ogleda u „ekološkim, arhitektonskim i umjetničkim“ vidovima djelovanja. Uključivanje šire javnosti, putem multimedijalnog tumačenja štetnih utjecaja, rezultiralo je velikim i pozitivnim odazivom građana. Osim mapiranja i vizualizacije problematičnih zona, naglasak je stavljen i na edukaciju studenata. Hvalevrijedna je i organizacija različitih događanja – performansa, poučnih šetnji, instalacija i izložbi, te interaktivnih diskusija.

  Žiri čvrsto stoji iza ovog Priznanja u nadi da će ovakva potpora potaknuti zajednicu i političku instancu na stvarno djelovanje i da će se u sljedećem izdanju CA ova akcija uvrstiti u kategoriju realizacija.

  Podijeli

  Iz arhive