CA2021 – Velika kuća i mala zgrada, Entasis
  • 2021-10-21
  • Svoje mjesto pod CA2021 nebom je zauzela “Velika kuća i mala zgrada”. Studio Entasis potpisuje odvažni projekat stambene zgrade karakteristične po elementima i volumetriji koja oslikava svoje neposredno okruženje. Ono što je tradiciono i karakteristično za neke druge periode donosi u novom ruhu sa vlastitim potpisom.

    A prenosimo Vam u cjelosti kako Entasis opisuje svoj projekat: Na početku je bilo kukuruzište na rubu grada i to kukuruzište, uz brzu gradsku magistralu koje kao tampon odvaja urbani, „gradski“ dio grada i „prigradski“, padinski dio. Ako lokaciju promatramo longitudinalno, ona je bila prazni prostor omeđen sa istoka novim Islamskim centrom a sa zapada objektima Starog Zlokovca, koji su svojom opečnom arhitekturom već postavili vrlo lijepu definiciju prelaza. S obzirom na blizinu Džamije i kućnih struktura na padini, te dužinu i spratnost/P+5 zadate markice RPIplanom, nekako nam se nametnulo da je trebamo razložiti na Veliku kuću i Malu zgradu.


    Veliku kuću koja će svojim kosim povlačenjem terasa imitirati veliki kosi krov kojim se i završava, te tako smanjiti volumen objekta. Malu zgradu koja će predstavljati čvrstu bazu za Kuću i jednostavnu geometrijsku formu ravnih linija kao kontinuitet gradskog tkiva. S obzirom da je Kuća prema Džamiji, onda je ona prirodno bijela a pravilni grid sakriva duboke terase. Isti dio sa sjevera također čine terase ali ozelenjene koje se uvlače po kosini krova i bijelim čeličnim pergolama naglašavaju tu kosinu. S ozirom na relativnu raskošnost ovih terasa, u ovom dijelu objekta su smješteni veći stanovi, višestrano orjentirani. Tipološki, organizirani su uz tri fasade a prostor koji se dobio na taj način u sredini, iskorišten je za organizaciju ostava. Materijalizacija ogradnih ploha ostava je bijeli perforirani lim koji vrlo suptilno definira prostor. Na južnoj strani, Kuća se pretvara u veliki doksat. Mala zgrada prestavlja tipološki jednostavnu dvostranu organizaciju sa centralnim koridorom. S obzirom na manju površinu stanova, svi imaju lođe koje akcentom jarkih boja-crvena, zelena, žuta neutralnom tamnom bloku zgrade daju identitet kao i njihovim korisnicima. Krov Kuće na etaži potkrovlja širi se na cijeli objekat i formira tako preduslove za ugodne penthouse. Bjelina krova od lima sa bezbroj krovnih prozora čitav volumen dematerijalizira i otvara prema nebu. Sjeverno prizemlje objekta karakteristično je po stanovima s baštama, a s obzirom na denivelaciju u odnosu na Magistralu, taj prostor ispred objekta je formiran i kao vanjski prostor za druženje i igru djece.

    Podijeli

    Iz arhive