CA2021 Nagrada za publikaciju – Designing memory, Sabina Tanović
 • 2021-07-22
 • Nastavljamo sa promocijom CA2021 sa istraživačkim radom na koji smo ove godine izuzetno ponosni. Knjiga Designing Memory Sabine Tanović dobila je ovogodišnju Nagradu za publikaciju. Designing Memory se bavi tematikom memorijalne arhitekture u 20. stoljeću i njenim razvitkom, kako u okviru arhitektonske teorije tako i prakse. Knjigu je izdao Cambridge University Press 2019. godine, a bazirana je na dugogodišnjem istraživačkom radu, koji je dr. Tanović vodila tokom svojih doktorskih studija na Tehničkom univerzitetu u Delftu. Žiri je prepoznao veliku vrijednost ovakvog sveobuhvatnog, temeljitog i multidisciplinarnog pristupa istraživanju u arhitekturi, pogotovo s obzirom na sve učestalije tendencije ka historijskom revizionizmu, kako u regiji, tako i šire.

  Kako i sama autorica navodi, tematika knjige je memorijalna arhitektura XX stoljeća, njen razvitak, teorija i praksa. Iako se može činiti kao štivo namijenjeno samo uskom krugu čitatelja, u zemlji koja se ni 25 godina nakon rata nije niti pokušala suočiti sa vlastitom prošlošću a u kojoj je izgradnja spomenika izrazito trivijalizirana a odnos prema postojećim u najmanju ruku diskutabilan, ova knjiga trebala bi biti obavezno štivo za sve koje ova problematika dotiče, bili oni projektanti, inicijatori izgradnje ili pak teoretičari

  Knjiga je podijeljena na dvije cjeline. U prvoj autorica donosi pregled razvoja memorijalne arhitekture od 1914 godine a u drugoj analizira nekoliko studija slučaja u kojima analizira gradnju I upotrebu memorijalnih građevina i sa estetske i sa političke strane. Djelo je ujedno i analiza odnosa prema kolektivnom sjećanju traumatičnih događaja iz prošlosti

  Knjiga je nastala kao razrada autoricine doktorske disertacije na TU Delft a izdao ju je Cambridge University Press 2019 godine.

  Sabina Tanović rođena je u Sarajevu 1982 godine, diplomirala na AF u Sarajevu a doktorirala na TU Delft. Osvajačica niza domaćih i međunarodnih nagrada na natječajima. Radi na TU Delft kao istraživačica. 

  Podijeli

  Iz arhive