CA 2022 – Kuća u klancu, Studio Entasis
 • 2022-08-30
 • Kuća u klancu zeničkog arhitektonskog studija Entasis završila je u užem izboru stručnog žirija i predstavljena je ove godine na godišnjoj izložbi Collegium Artisticum 2022 – Arhitektura u kategoriji Realizacija.

  Entasis je uz magistralni put Kaonik – Vitez napravio kuću sa dva lica, jednim vanjskim, dosta zatvorenim, prema saobraćajnici i širokom zaštitnom pojasu, i drugim sunčanim, unutrašnjim, prema rijeci i šumi.

  U samoj organizaciji, prizemlje je organizirano tako da je prostrani dnevni dio sa boravkom, trpezarijom i kuhinjom te bibliotekom s jedne strane i spavaći dio za vlasnike kuće sa druge strane. Galerijski organizirani boravak dalje na spratu vodi u tri spavaće sobe sa toaletima i garderobama. Kuća je niskoenergetska i svi tehnički detalji su urađeni prateći taj koncept.


  Postojeći motel, kojeg porodica vodi kao porodični biznis, bila je vodilja ideja da se u njegovoj blizini napravi i porodična vila. Sa arhitektonskog aspekta, sama lokacija nam se nije učinila kao obećavajuća, s obzirom na blizinu vrlo frekvente saobraćajnice, s obzirom na sve osobine klanca – manjak sunca, višak vlage, te na blizinu poslovnog objekta motela sa istočne strane i benzinske pumpe sa zapadne strane.
  Jedina pozitivna strana bila je rijeka Lašva sa južne, unutrašnje strane lokacije te nevjerovatna blizina šume preko rijeke i nekoliko visokih borova na samoj lokaciji. Zato smo to uzeli kao okosnicu projektantskog pristupa.

  Dosta uzak ali dugačak građevinski dio lokacije je tako analizom dao jedinu moguću formu tlocrta. L oblik organizacije je bio nužan da se formira unutrašnje dvorište i sačuvaju borovi.

  Duža strana tog L oblika ide paralelno sa saobraćajnicom i ona je skoro zatvorena u prizemlju osim ulaza i jednog ostakljenog dijela koji omogućava domaćinu doživljaj prednje livade – prozor u civilizaciju. Usko dugačko krilo završava zabatom prema motelu. Ozbiljnost i zatvorenost ove strane kuće se dodatno rješava materijalizacijom u tamnom limu koji od krova do zemlje prizemlja vrlo zaštitnički i neutralno krije dešavanja u kući. Pokoji svjetlosni vertikalni potez – procjep na prvom spratu i krovu daje suptilni znak življenja kad se noću upale svjetla.

  Kraća strana L oblika, upravna na ovaj dugački, na zapadu kupi glavni ulaz u kuću. Njeno čelo prema saobraćajnici sada dobija toplu oblogu od drveta i kamena i jasno pokazuje dobrodošlicu. Tampon zona između ove zapadne strane kuće i objekta benzinske, pravi se sa ekonomskim dijelom kuće – garaža, kotlovnica, ostave i to na pristojnoj distanci. Svojim tamnim limom kojim je „omotana“ ovaj objekat uspješno završava kuću i onemogućava bilo kakvu komunikaciju sa bezinskom postajom. Veza između garaže i kuće, organizira se putem prostora koji zovemo zimska bašta. S obzirom na dvostrano ostakljenje i njihove klizne sisteme, ta veza može biti prolazna prema rijeci u ljetnom periodu ili zatvorena, u zimskom periodu. Unutrašnje dvorište, na ovaj način formirano, je dobilo svoju punu autonomiju te kompletno tretiranje fasada svijetlim arišom, punim pravom je dobilo ime sunčana strana kuće – metaforično i doslovno.Sve terase, i na prizemlju i spratu orijentirane su prema dvorištu, kao i sve prostorije, dnevne i spavaće. Dodatni relaksirajući žubor rijeke Lašve te pogled na šumu je dovoljan razlog da svi korisnici ove kuće uživaju.

  ■ Namjena: individualni stambeni objekat
  ■ Lokacija: Lašva, Zenica
  ■ Projektant: Entasis d.o.o. Zenica
  ■ Odgovorni projektant: Vedina Babahmetović, arh
  ■ Saradnici: Mirela Heralić-Tabić, arh; Dragan Trivičević, arh; Berina Duranović, građ.ing.
  ■ Godina izgradnje: 2018.
  ■ Površina: 900 m²
  ■ Fotografije: Anida Krečo

  Podijeli

  Iz arhive