CA 2022 – Hotel Monti Sarajevo, Kenan Hadžović
 • 2022-09-16
 • Još jedna od realizacija ove godine izloženih na Collegium Artisticum 2022 – Arhitektura izložbi je i rekonstruirani hotel na jednoj od sarajevskih olimpijskih ljepotica. Autor Kenan Hadžović ovom realizacijom doprinio je očuvanju prepoznatljivosti ovog ugostiteljskog objekta na Igmanu kao i njegovoj kvaliteti usluge.

   

  ZATEČENO STANJE – HOSTEL FERI IGMAN – Lokalitet hostela Feri: Veliko polje – Mrazište
  Izgrađen je na mjestu bivšeg devastiranog objekta hotela Ferijalnog saveza BiH koji je za vrijeme XIV Zimskih olimpijskih igara služio kao startno ciljna kuća.
  Karakter objekta je stalni, a namjena mu je omladinski hostel. Spratnost objekta je suteren, prizemlje, sprat, potkrovlje 1, potkrovlje 2, potkrovlje 3 i tavan na jednom dijelu objekta.
  Objekat je izgrađen od tvrdih materijala. Krov je viševodni sa pokrivačem od bitumenske šindre. Fasada objekta, termo, sa završnom obradom od kamena, drveta,kompaktnih ploča i maltera.
  Prilaz objektu je asfaltnom saobraćajnicom koja se priključuje na put Hadžići-Krupac.

   

  PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE

  Projektom je predviđena dogradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta, odnosno povećanje smještajnih kapaciteta i usluga. Zbog ograničenosti parcele dogradnja se vršila s istočne i zapadne strane. Objekat zauzima površinu od 1.355 m2. Dograđeni dio je 339 m2.
  Prilaz objektu je sa postojeće saobracajnice. Pozicija glavnog ulaza u objekat je nepromijenjena. Ekonomski ulaz je na suprotnoj strani i do njega je predviđena gradnja pristupnog puta.

   

  DISPOZICIJA I ARHITEKTONSKA KONCEPCIJA

  Prema projektnom zadatku planirana je i izvršena rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta. Objekat čine tri piramidalna smičuća volumena unutar kojih je u središnjem dijelu postavljeno vertikalno komunikaciono jezgro koga čine lift i trokrako stepenište. Zbog ograničene veličine parcele, proširenja objekta su rađena na dijelovima postojećeg objekta i slobodnim dijelovima parcele. Osnovni koncept proširenja je dodadavanje dva bloka na suprotnim stranama postojećeg objekta – istočna i zapadna strana, uz zadržavanje vertikalne komunikacije (stepenište I lift) i produžavanje horizontalnih komunikacija. Neophodno je bilo i izmještanje požarnih stepeništa koja su dislocirana na krajevima novih hodnika.
  Dograđene blokove čini pet etaža : suteren, prizemlje, sprat I, sprat II i sprat III . U suterenu i prizemlju su zajednički javni hotelski prostori a na spratovima su gostinske sobe. Posto postojeći smještajni kapaciteti ni veličinom a ni brojem nisu zadovoljavali, a upitan je bio i kvalitet usluge, sa novim dijelovima se to riješilo jer se dobio veći broj smještajnih jedinica sa većom kvadraturom a ujedno i boljim standardom soba. Visina prostorija je prilagođena postojećim visinama etaža tako da je zadržana ravna hodna linija.

  Dograđeni su također i dijelovi uz južnu i sjevernu fasadu sto je omogućilo proširenje postojećeg prostora suterena, prizemlja i sprata. Osim povećavanja površina postojećih sadržaja, hotel je dobio i nove sadržaje a to su bazen i prostori sa saunama što uz povećavanje prostora za fitnes daje novi kvalitet u ponudi hotela.

  U funkcinalnom smislu zadržana je prostorna organizacija hotela, vertikalno komunikaciono jezgro, položaj glavnog ulaza, položaj kuhinje itd. Promijenjeno je ono što je bio nedostatak, a to je orijentacija prostora tako da se uz ulaznu južnu stranu objekta formirala velika restoranska terasa na mjestu stepeništa za snabdijevanje. Ekonomski ulaz je prebačen na suprotnu, sjevernu stranu objekta i funkcionalno i vizuelno je odvojen od prostora koje koriste gosti hotela . Time se ostvarila i povezanost terase sa postojećim dječijim igralištem. Uz glavni ulaz zadržan je i pomoćni ulaz i stepenište za suterenski prostor odnosno skijašnicu.

  Prekompozicija smještajnih jedinica je rađena tako sto su povećani svi prostori kupatila, povezivanje i proširenje soba. To je naročito značajno ucinjeno na prvom spratu gdje su sve sobe produžene uz formiranje lođa. Na četvrtom spratu su u prostoru kotlovnice i prostoru za uposlenike hotela, formirana dva ekskluzivna apartmana sa terasama koje su završetak – ravni krovovi dograđenih blokova.

  Ekonomski prostor je ostao na istom mjestu sa povećanim prostorom i sa novim ulazom do kojeg se može pristupiti direktno vozilom te se izbjegava stepenište kod postojećeg ulaza koje je zimi bilo neupotrebljivo.

  Po etažama raspored prostora je sljedeći:

  U suterenu su prostori za odlaganje i servis skija, prostorije za fitnes, sobe za masažu, soba za medicinsko osoblje, garderobe sa sanitarijama, bazenski prostor i spa sa saunama. Ekonomski prostor u suterenu sadrži garderobe i sanitarije za osoblje kao i prostor za odmor, praonicu i skladište, prostoriju domara, prostor rashladnih komora, prostori pripreme namirnica, prostori za smještaj mašinskih instalacija. Vertikalna komunikacija prostora za pripremu namirnica i kuhinje je internim stepeništem i liftom .

  Prizemlje čine: glavni ulaz,  koji je prekomponovan, proširen i natkriven, recepcijski prostor sa prostorijom za odlaganje prtljaga, prostor cafe-bara sa šankom, sala za konferencije, kancelarija, sala za sastanke, restoran, kuhinja, wc, terase.

  Prvi sprat: smještajne jedinice – 24 dvokrevetne sobe, prostor za vjerske obrede te prostor za odmor, prostorija za sobarice.
  Drugi sprat: smještajne jedinice – 24 dvokrevetne sobe, prostorija za sobarice.

  Treći sprat: 15 smještajnih jedinica, prostorija za sobarice. Četvrti sprat:  dva apartmana.

  U oblikovnom smislu, postojeći objekat sa šatorastim nizom krovova je umiren ravnim dograđenim blokovima sa završetkom krovnom terasom. Također, kosi krovovi postojećeg objekta su produženi do stropa prizemlja sto je poboljšalo proporciju objekta kao slobodnostojećeg na ravnom terenu uravnoteženijim odnosno bolje uklopljenim u teren.

   

  KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

  Osnovni statički sistem je kombinovani sistem armirano betonskih zidova i skeletnog sistema sa podužnim i poprečnim ramovima. Horizontalnu konstrukciju čine armirano betonske ploče. Temeljenje objekta je na armirano betonskim trakama.

  Svi vanjski zidovi, armirano betonski i zidovi od opečnih blokova obloženi su termickom izolacijom debljine 15 i 20 cm i to kamenom vunom u krovnim ravnima i ispod dascanih obloga i ekspadiranim polistirenom ispod kamenih obloga. Međuspratna zvučna izolacija postignuta je armirano betonskim pločama te plivajućim podovima.

  Pregradni zidovi su od opečnih blokova debljine 12 i 15 cm. Podovi obrađeni prema namjeni prostora, drvo, kamen, keramika, tekstil.  Krovni pokrivač od lima umjetso postojeće bitumenske šindre. Fasadni otvori  od aluminijske bravarije sa prekinutim termičkim mostom.

  Fasada objekta u suterenskom i prizemnom dijelu od ploča štokanog kamena. Ostali dijelovi fasade obloženi drvenim daščanim profilima.

   

  Podijeli

  Iz arhive