CA 2019 Specijalna nagrada za inovativan pristup radu sa javnim prostorima_BLink, BANJA LUKA
 • 2019-05-22
 • Predstavljamo vam rad nagrađen Specijalnom nagradom za inovativan pristup radu sa javnim prostorima od strane stručnog žirija u sklopu Collegium Artisticum 2019, projekat #BLINK – prostorna i svjetlosna instalacija, realizacija iz 2017. godine.

  Projekt: #BLINK – prostorna i svjetlosna instalacija, Banja Luka
  Autor: Igor Kuvač (koordinator) ispred grupe autorskog tima small SCALE Istraživačkog centra za prostor

  Small scale tim Istraživačkog centra za prostor: Studenti Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci: Đorđe Raljić, Boško Miljević, Nemanja Topić, Nebojša Jeremić, Neda Medić, Darja Premusanac i Maja Medić.
  Mentori: Dr Igor Kuvač, dipl.inž.arh., Radovan Vukomanović, Master građ., Slobodan Peulić, dipl.inž.arh., Una Umićević, Master arh., Doc. Dr Isidora Karan, dipl.inž.arh.
  Ko-autor: Mladen Đukić, MA, produkcija Aeon
  Partneri: Grad Banja Luka, Turistička organizacija Banja Luka, Binis beton
  Saradnici: Goran Dimitrić , Master arh., Saša Zečević, dipl.inž.arh., Sonja Rapajić Master arh., Nemanja Okilj, Master arh.
  Fotografije: Sonja Rapajić, Master arh.

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (Materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

  Komentar žirija: “#BLink je vrsta urbanističkog eksperimenta, koji podiže svijest o značenju i vrijedno- stima javnog prostora grada, otvara temu „osvjetljavanja“ drugih „nevidljivih“ pro- stora ukazujući na njihove potencijale i način na koji centar Banjaluke može biti pro- širen, generišući dodatne vrijednosti i kvalitetniji razvoj. #BLink takođe otvara pitanje uloge lokacije u definiciji urbane strukture centra, preispitujući postojeću i planiranu namjenu prostora, te nagovještava i sam odgovor jer uokviruje prostor, formirajući kapiju između najprometnijih banjalučkih ulica.

  Projekat je realizovan sa minimalnim sredstvima u ekstremnim vremenskim uslovima i u rekordnom roku, a strukturu su, u jednoj vrsti live studio projekta (u realnom vre- menu ga je moguće pratiti putem facebooka i instagrama), koncipirali, projektovali i izveli sami autori – studenti arhitekture i građevinarstva iz Banjaluke uz pomoć men- tora iz Istraživačkog centra za prostor.

  S obzirom na primjenjene materijale – beton i čelik, te otkrivenu konstrukciju, in- stalacija predstavlja pokušaj uvođenja jedne iskrene, svedene i ogoljene estetike u otvorenom javnom gradskom prostoru Banjaluke. U takvom kontekstu djeluje kao pročišćenje koje se teško prihvata bez obzira na važnost edukacije o prostoru, njego- vanje različitosti, te ukazivanje na savremene dimenzije i prostorna iskustva.”

  Citat iz tekstualnog obrazloženja projekta od strane autora.

  U okruženju gdje se javni prostori prečesto uzurpiraju bilo od pojedinaca ili same vlasti i na taj način nestaju iz naše svijesti kao javni prostori ovaj projekat pokazuje jedan svjež, kritičan i inovativan primjer “osvajanja” javnog prostora. Iskrenost izraza, izbor materijala a i samo tekstualno obrazloženje svjedoči o iznimnoj zrelosti, znanju ali i vjeri u moć arhitekture od strane jedne grupe autora.

  #BLink je prostorna i svjetlosna instalacija, koja stvara jedinstven praznični ambijent u gradu, a proističe iz karakteristika lokalnog konteksta i težnji da se približi aktuelnim svjetskim trendovima. Izgrađena je kao zasvođeni poluotvoreni javni prostor, koji kroz odnos urbanističke postavke i arhitektonskog koncepta, te programom u interakciji muzike, svjetla i prazničnih poruka, predstavlja iskorak u prazničnom obilježavanju javnog prostora, tako da grad postaje otvorena scena u kojoj savremena vizuelna kultura izlazi iz okvira institucija i postaje javna. Instalacija aktivira nedovoljno iskorišćen privremeni park u središtu Banjaluke, između objekata Narodnog pozorišta Republike Srpske i Kulturnog centra Banski dvor (nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine), koji je strateški odabran kao jedan od rijetko preostalih neizgrađenih prostora u gradskom jezgru.

  Strukturu čini svega nekoliko elemenata:

  1) dva “zidna fronta” (građevinske skele),

  2) mreža čeličnih sajli (sa led trakama) koja formira “osvijetljeno nebo” i

  3) projekciono platno kao izmješteno težište prostora.

  Oni formiraju nekoliko superponiranih slojeva modularnih kvadratnih mreža od vrlo tankih izduženih elemenata, stvarajući utisak lakoće i prozirnosti. Prema kontekstu se odnosi sa poštovanjem tako da ne narušava zelenu površinu urbane praznine koju popunjava, niti postojeće komunikacije, dok zidni frontovi u odnosu sa susjedima dobijaju različit tretman. Južni je djelimično zatvoren projekcionim platnom naglašavajući slojevitost planova prema Banskom Dvoru, dok sjeverni prema Pozorištu ostaje ogoljen ne skrivajući fasadu nacionalnog spomenika BiH i istaknuti repertoar aktuelne sezone, kao primarnu funkciju ove fasade. S obzirom na primjenjene materijale – beton i čelik, te otkrivenu konstrukciju, instalacija predstavlja pokušaj uvođenja jedne iskrene, svedene i ogoljene estetike u otvorenom javnom gradskom prostoru Banjaluke. U takvom kontekstu djeluje kao pročišćenje koje se teško prihvata bez obzira na važnost edukacije o prostoru, njegovanje različitosti, te ukazivanje na savremene dimenzije i prostorna iskustva.

  Konačno, #BLink je vrsta urbanističkog eksperimenta, koji podiže svijest o značenju i vrijednostima javnog prostora grada, otvara temu „osvjetljavanja“ drugih „nevidljivih“ prostora ukazujući na njihove potencijale i način na koji centar Banjaluke može biti proširen, generišući dodatne vrijednosti i kvalitetniji razvoj. #BLink takođe otvara pitanje uloge lokacije u definiciji urbane strukture centra, preispitujući  postojeću i planiranu namjenu prostora, te nagovještava i sam odgovor, jer uokviruje prostor, formirajući kapiju između najprometnijih banjalučkih ulica.

   

   

   

  Projekat je realizovan sa minimalnim sredstvima u ekstremnim vremenskim uslovima i u rekordnom roku, a strukturu su, u jednoj vrsti live studio projekta (u realnom vremenu ga je moguće pratiti putem facebooka i instagrama), koncipirali, projektovali i izveli sami autori – studenti arhitekture i građevinarstva iz Banjaluke uz pomoć mentora iz Istraživačkog centra za prostor.

  Podijeli

  Iz arhive