CA 2019 POSLOVNI OBJEKAT TISA, Žepče
 • 2019-06-13
 • Projekt Poslovni objekat Tisa, odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum – Arhitektura 2019 u kategoriji Realizacija.

  Projekt: Poslovni objekat Tisa, Žepče
  Autor: Vedina  Babahmetović – ENTASIS d.o.o.
  Saradnici: Mirela Heralić – Tabak, arch; Dragan Trivičević, arch.; Semir Solo, arh.teh.; Andrej Šetka, arch.; Anida Krečo (fotografija)

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (Materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

   

   

  Objekat Tisa je smješten u sklopu postojećeg proizvodnog drvnog kompleksa Uz saobraćajnicu M17 na putu Zenica –Maglaj. Zadatak je bio da se napravi objekat kombinovanog karaktera “administrativno-skladišni” što tipološki predstavlja klasičnu formu objekata “krajputaša” vezanih uz industrijske zone. Činjenica da se čitava parcela nalazi u topografskoj depresiji od 6m u odnosu na pristupni put M17, bila je ključni faktor kako za oblikovanje objekta tako i za njegovu funkcionalnu dispoziciju. Logična analiza lokacije kao i potreba investitora, rezultirala je jednom relativno novom tipologijom.

  Bazni dio objekta je dvoetažno skladište koje se veže na već definirane manipulativne i saobraćajne linije postojeće proizvodnje i kao takvo mimikrijski se veže za parcelu i vizuelno se ne nameće. Osim skladišta, u tom dijelu su riješeni i ostali prateći potrebni sadržaji /garderobe, restoran, tehničke prostorije/.

  Drugi dio objekta formira se kao prizemlje u nivou puta M17 i on je javni. Cilj mu je da svojim potezom bude prvo primijećen sa vrlo frekventnog puta a onda i da zaintrigira vozača da se zaustavi i da uđe u objekat. Zato je nastala forma ljevka i u horizontalnom I vertikalnom smislu na dovoljnoj distanci od puta koja se vrlo jasno i brzo čita.

  Vrlo elegantna, jednostavna i duboka nadstrešnica pravi uvodnu sekvencu i posjetioca uvlači u transparentni prvi dio visokog prizemlja. Izložbeni prostor, galerija te komercijalna prodaja proizvoda su osnovne funkcije koje se dešavaju u prvoj polovini prizemlja. Kako se smanjuje prirodno I visina prostora zbog efekta ljevka i organizacija funkcija je tome prilagodjena. U drugoj polovini prizemlja, koja je već postala jednoetažna, smješteni su odjeli Administracije te konačno, najdublje, uprava firme. Tako se vrlo javni, otvoreni prvi dio suptilno pretvorio u smireni upravni dio.

  Čitav volumen objekta, sa dugačkim kosim krovom u dubinu te jednostavnim metalnim profilisanim tamnim omotačem, postaje dio krajolika i njegovih obrisa. Segmentarna drvena obloga naznaka je osnovne djelatnosti vlasnika. Drveni podgled nadstrešnice je namjerni kontrast industrijskom limu koji uvodi Posjetioca u objekat.

   

  Čitav enterijer objekta je sastavni dio cjeline te možemo reći da se vanjska priča nastavlja unutra. Neutralni tonovi crne i sive nadopunuju se sa efektima prirodnog hrasta te u dubini objekta javlja se zelena kao simbol prirode. Cijeneći veze korisnika –investitora sa proizvođačima namještaja, svi elementi korišteni u enterijeru su odmah i izlošci, namjenski dizajnirani za ovaj objekat te još jedanput smo shvatili i potvrdili da je objekat spolja i iznutra jedna priča. Svi pojedinačni dijelovi objekta, obloge, info pultovi, desk system komercijale, namještaj kancelarija, kuhinje, boksovi za razgovore te ostali elementi su dio istog mozaika i sve je rezultat našeg dizajna za ovaj objekat.

   

  Priča o drvetu i sa drvetom, sa fasade objekta se prelila i u enterijer. Osim želje da se prirodni materijali koriste u završnim obradama, cilj je bio da ustvari i čitav prostor bude istovremeno showroom koji posjetiteljima
  bez obzira gdje su u objektu, šalje poruke. Ulazna sekvenca i info na prvu definišu prostor te kombinacija hrastovog masiva na podu i stropu, prirodnog furnira na oblogama i stakla vrlo jasno kazuju gdje se posjetitelj nalazi.

  Kubus se spontano pretvorio u galeriju te velika visina prostora dobija svoje opravdanje. Crni plafon, sivi pod, natur hrast su osnovni kolorit u čitavom objektu te zajedno sa linijskom nepravilnom rasvjetom prave atmosferu iluzije. Sive pokrenute stepenice sa nepravilnim gazištima intrigirajuće, prave prelaz iz prve opšte zone u sljedeću koja već postaje administrativni prostor komercijale.Ista kombinacija materijala pravi put ka trećoj zoni a to je uprava firme koja ponovno igrom sa kockama hrasta započinje svoju uvod na recepciji. Vrlo reducirana upotreba zelene boje, 2000 kockica od hrasta uvode nas u ofise koji bijelo-sivo-drvenu priču ispričaju do kraja.

   

   

  Podijeli

  Iz arhive